Tinerii care părăsesc centrele de pla­sament arădene vor avea ocazia să-şi gă­sească un loc de muncă. Agenţia Jude­ţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Arad organizează mâine, Bursa pentru tinerii pos­t­instituţionalizaţi. Acţiunea are scopul de a creşte şansele de angajare ale tinerilor care au împlinit vârsta la care trebuie să p­ă­răsească sistemul de protecţie a copilului. „În afara medierii directe în cadrul bur­sei, între cererea şi oferta de locuri de muncă dintre persoanele care caută un serviciu şi angajatori, bursa urmă­reşte informarea persoanelor de măsurile destinate stimulării ocupării forţei de muncă, măsuri de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare“, a susţinut Marinel Henteş, directorul AJOFM Arad. Bursa se va desfăşura de la ora 9.00, la fosta sală Bingo din Piaţa Gării.

Recomandările redacției