uvvg siglaUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, în număr nelimitat, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2014-2015 la una, sau mai multe specializări din cadrul celor 6 facultăţi ale UVVG.
Oferta academică este generoasă şi cuprinde 34 de specializări licenţă, 24 studii de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniile medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” acordat de ARACIS pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie.
Facilităţi la plata taxei de şcolarizare:
* Absolvenţii de liceu, promoţia 2014, care au obţinut la bacalaureat media cuprinsă între 8,50 şi 10 şi care optează pentru programele de studii din oferta universităţii cu excepţia programelor din cadrul  Facultăţii de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu ( bursa Vasile Goldiş ). Bursele acordate sunt nelimitate.
* Pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare, la înscrierea în anul I, nivel licenţă, candidaţii beneficiază de o reducere de 10 %.
* Studenţii care provin din aceeaşi familie, be­neficiază fiecare de o reducere  de 10 % a taxei de şcolarizare.
* Studenţii înscrişi în anul I de studiu la programele de studii din oferta universităţii cu excepţia programelor din cadrul Facultăţii de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie, şefi de promoţie 2014 şi olimpicii, care au obţinut locurile I, II, sau III la olimpiade naţionale, sau internaţionale, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 2014-2015.
* Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licenţă în cadrul universităţii, indiferent de forma de învăţământ, beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.
* Studenţii care urmează a doua specializare la nivel licenţă, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenţi ai Colegiului particular ”Vasile Goldiş” Arad, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare.
* Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat, sau curs postuniversitar, absolvenţi ai UVVG, beneficiază de o reducere de 25 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.
* Studenţii care fac parte din categoria perso­nalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de şcolarizare, precum şi a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.
Toţi studenţii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare. Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere. UVVG oferă condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă.
ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR  2014-2015
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă se organizează pe bază de concurs de dosare: 80% media de la BAC și 20% media obținută la limba română de la BAC, în două sesiuni iulie şi septembrie 2014, conform următorului calendar: 01-28 iulie: înscrierea candidaţilor; 30 iulie – afişarea rezultatelor finale. Sesiunea de toamnă: 01 – 21 septembrie – înscrierea candidaţilor; 23 septembrie – afişarea rezultatelor finale;
Domeniul Sănătate: 01 – 26 iulie: înscrierea candidaţilor; 28 iulie – susţinerea testului grilă; 1 august – afişarea rezultatelor finale.
Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ľ; Dosar plic.
* Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şcolarizează absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat prin colegii universitare.
Înscrieri și informații la Oficiul Permanent de Informare şi Înscriere (B-dul Revoluţiei nr. 94-96), luni – vineri între orele 9,00-18,00; sâmbătă şi duminică între orele 9,00-13,00; Telefon 0257/280373, sau email: admitere@uvvg.ro; site: www.uvvg.ro.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu

Recomandările redacției