Un proiect de lege prezentat în Biroul Permenent al Camerei Deputaților, luni, 4 aprilie propune ca bursele pentru învățământul preuniversitar și universitar să fie plătite elevilor la o dată fixă, lunar și în avans până pe 25 a lunii anterioare celei pentru care se acordă.

Proiectul de lege propune mai mute modificări la Legea Educației Naționale nr.1/2011. Primul, stabilirea unui termen până la care să se plătească bursele elevilor.

Pentru bursele din învățământul preuniversitar, plata tuturor tipurilor de bursă ar trebui să se efectueze lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se acordă. (n. red de exemplu: pentru bursa acordată pe luna februarie plata să fie făcută până pe 25 ianuarie) 

Pentru bursele din învățământul universitar, plata tuturor tipurilor de bursă să se efectueze lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se acordă, iar în prima lună a anului universitar, pentru respectiva lună, bursa să se plătească până pe data de 14 a lunii.

În expunerea de motive, se propune plata în avans a burselor elevilor și studenților pentru a îi sprijini pe aceștia la începutul anului școlar/ universitar și a le asigura minimele resurse financiare pentru a-și putea achiziționa cele necesare pentru a studia.

Propunerea legislativă stabilește termenele limită până la care organele deliberative ale autorităților administrației publice locale, respectiv senatele universitare, sunt obligate să stabilească cuantumul și numărul burselor anuale. ,,Norma propusă instituite o nouă garanție de predictibilitate și răspundere publică, necesare în procesul de acordare a burselor la nivel național,” scrie în document.

Proiectul a fost prezentat in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, urmează să parcurcă procesul legislativ, iar camera decizională este Senatul.

Recomandările redacției