referendumSindicatul Democratic din Învăță­mânt Arad, afiliat la Federația Sindica­telor Libere din Învățământ,  realizează în perioada 25 noiembrie – 4 decembrie 2013 un referendum la nivelul tuturor școlilor din județ pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei generale începând cu data de 9 decembrie 2013.
„Au fost aduse la cunoștința colegilor din  unitățile școlare apar­ținătoare solicitările care stau la baza acestui referendum: acordarea unei majorări salariale de 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru profesorii debutanți, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, ceea ce ar însemna practic aplicarea prevede­rilor Legii nr.221/2008; respectarea L.E.N., în sensul acordării a 6% din P.I.B. pentru educație începând cu anul 2014; reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la ni­velul celor din anul 2009, ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu peste 15%“, ne-a declarat prof. Dănuţ Iene­şescu, liderul SDÎ.
Sindicatele mai cer majorarea salariului personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă și aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor; debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reduce­rea semnificativă a situațiilor și a evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice. La această dată, membrii SDÎ Arad își exprimă opțiunea privind declan­șarea grevei generale semnând ta­be­lele trimise în școli. „Având în vedere  nemulțumirile acumulate în învă­țământul preuniversitar, avem con­vingerea că majoritatea salariaților vor opta pentru grevă“, în­cheie Ieneşescu.

Recomandările redacției