Centrul Cultural Judeţean Arad, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, este un important factor cultural al judeţului şi un vector de imagine reprezentativ pentru cultura ară­deană.
De la înfiinţarea sa în  2001 şi până în prezent, instituţia şi-a atins obiectivele majore – acelea de punere în valoare a potenţialului cultural al judeţului, de conservare şi de valorificare a tradiţiilor, de coordonare a evenimentelor de anvergură şi de interes major pentru viaţa culturală şi spirituală a  comunităţilor locale.
În decursul a 15 ani de activitate, CCJ Arad a elaborat, sub coordonarea Consiliului Judeţean Arad și cu sprijinul experţilor în domeniu, trei strategii – primele documente de politici publice, fapt care evidenţiază preocuparea constantă pentru o dezvoltare durabilă şi armonioasă. „Într-o lume în care informațiile și ideeile circulă cu viteze care uneori ne copleșesc, Centrul Cultural Județean Arad a constituit un reper pentru cei care caută să descopere cultura și tradițiile noastre autentice. În același timp, pentru cei care contribuie la păstrarea acestora, Centrul Cultural Jude­țean a fost un sprijin necon­diționat, componentă care se regăsește și în strategiile viitoare ale instituției”, spune Claudia Boghicevici, vicepreșe­dintă a Consiliului Județean Arad.
Ca instrumente de lucru orientative, direcţiile politicilor culturale au creionat un parcurs cultural omogen: promovarea imaginii ju­deţului prin elemente sale definitorii – identitate, diversitate, mul­- ticulturalitate, şi  educaţia culturală de calitate printr-o ofertă variată şi atractivă.
Profesionalismul şi responsa­bilitatea celor implicaţi în fundamentarea proiectelor şi în organi­- zarea evenimentelor şi utilizarea metodelor moderne de comunicare şi de promovare eficientă au fost şi sunt relevante în succesul echipei.
O atitudine angajată şi angajantă, stimulatoare pentru clima­tul de  lucru, a potenţat eforturile făcute în direcţia împlinirii sco­pului final, acela de a mulţumi publicul, de a schimba în bine viaţa semenilor, de a oferi alternative  pentru petrecerea timpului liber, alternative  care să ducă la optimizarea relaţiilor în socie­tate şi la atingerea unor  standarde superioare de civilizaţie,  ştiut fiind că  ne naştem egali, dar educaţia (cultura),  face dife­renţa.
Marile ţinte pe care şi le-a propus CCJ pentru viitor sunt promovarea artei şi a culturii locale în spaţiul european, dezvoltarea dialogului şi a parteneriatului public-privat, afirmarea artiştilor remarcabili şi stimularea acestora,  promovarea turismului cultural, o mai bună percepţie în afara ţării prin definirea brandului de ima­gine al judeţului ca reflexie a va­lorilor spirituale, morale şi patri­- moniale. Pentru atingerea acestora, se consideră ca fiind absolut necesare acţiunile de sprijinire a performanţţei şi a excelenţei, de blocare a vulgarizarii culturii, de recunoaştere a rolului elitelor în formarea tinerei generaţii, de punere în practică a iniţiativelor valoroase, să fim mai creativi şi mai dinamici, de dezvoltare a vo­luntariatului, toate acestea fiind posibile doar prin creativitate şi dinamism, prin consecvenţă în efortul de a aşeza cultura în centrul atenţiei.

Recomandările redacției