CCIA

Sediul Centrului Zonal de Informare este pe strada Cloşca

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad a reluat, din luna noiembrie 2014, protocolul de colaborare cu Asociația Română de Standardizare, în baza căruia instituția Camerală din Arad a devenit Centrul Zonal de Informare (CZI) ASRO.

Obiectivele CZI Arad presupun promovarea aplicării standardelor române de produs, a celor de sistem și a celor de proces, la nivelul mediului de afaceri din regiune și sprijinirea firmelor în vederea procurării și aplicării cu succes a standardelor române, ca instrumente de piață.

„Prin protocolul semnat cu ASRO, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad se concentrează în vederea îmbunătățirii gradului de informare și conștientizare a mediului de afaceri din regiune asupra utilizării standardelor ca factor determinant în creșterea competitivității și a gradului de pregătire pentru operarea acestora pe Piața Unică Europeană. Aceste acțiuni se vor desfășura în raport cu Programul Acțiunilor Specifice și în conformitate cu Strategia CCIA Arad privind mediul de afaceri din regiunea de Vest”, a declarat Adrian S. Negrau, directorul general al CCIA Arad.

În incinta sediului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură  a județului Arad, de pe strada Cloșca, nr. 5, s-a înființat un birou dedicat exclusiv Centrului Zonal de Informare. În cadrul acestuia, societăţile interesate pot beneficia de: informare în domeniul standardizării în conformitate cu legislația românească și cu Directivele Europene; selecții de standarde române conform Catalogului Standardelor Române; consultanţă primară în domeniul standardizării, în ceea ce privește conștientizarea marilor producători din regiune asupra participării active în Comitetele Tehnice ASRO; vânzări de documentații de standarde române din baza de date ASRO și produse ASRO, Gestiune Standarde Românești; întocmire, procesare, transmiteri de documentații de standarde române; promovare permanentă a produselor, serviciilor și a materialelor specifice ASRO și CZI Arad.

Recomandările redacției