cciaLa Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad are loc Conferința Regională de conștientizare și informare privind participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții – Regiunea Vest. Evenimentul este realizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în cadrul proiectului „Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților”, finanțat de către Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Educație și Cultură.

„Manifestarea face parte dintr-o serie de opt evenimente regionale dedicate creșterii gradului de conștientizare a părților interesate și a beneficiarilor direcți privind oportunitățile de învățare în rândul adulților. Camera de Comerț din Arad a fost desemnată coordonator al proiectului pentru regiunea de Vest“, ne-a declarat Gheorghe Seculici, preşedintele Camerei de Comerţ Arad.

La deschiderea oficială a conferinţei au participat Georgeta Pelcea, şefa  compartimentului ANC, Gheorghe Seculici, Mihaela Udrea, directoarea ANC, Crinela Gafton, directoarea Camerei de Comerţ Hunedoara, Gheorghe Chipereanu, consilier în cadrul Camerei Naţionale de Comerţ şi Petru Buzzi, preşedintele Camerei de Comerţ Caraş-Severin.

În calitatea sa de Coordonator Național al Implementării Agendei Europene pentru Educația Adulților, ANC are menirea de a promova educația adulților ca parte integrantă a învățării pe tot parcursul vieții și de a oferi o informare corespunzătoare celor ce doresc să dobândească sau să-și recunoască competențele profesionale.

Situațiile statistice privind numărul de programe de formare profesională organizate și numărul de absolvenți ai acestor programe în perioada 01.01-30.06.2014 demonstrează importanța și ponderea educației și formării profesionale a adulților în cadrul sistemului național de educație.

În prima jumătate a anului 2014, comparativ cu perioadele anterioare, s-a înregistrat o creștere a numărului programelor de formare profesională continuă organizate la nivel național, ținând cont de faptul că și numărul autorizațiilor acordate furnizorilor de formare a crescut.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate şi a beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învățare în rândul adulţilor în România.

 

Recomandările redacției