Camera de Conturi a descoperit la Primărie abateri financiare de peste 150 de milioane de lei

0
376

primariaDoi auditori publici din cadrul Camerei de Conturi Timiş au verificat, în vară, Primăria Arad. Chiar dacă primarul Gheorghe Falcă s-a declarat a fi extrem de mulţumit de rezultatele controlului, ţinând să-i felicite pe angajaţii Primăriei, raportul Camerei de Conturi scoate la iveală au fost descoperite abateri financiare estimate la peste 150  de milioane de lei.
„În urma acestor evaluări, auditorii publici externi concluzionează că sistemul contabil şi cel de control intern nu au funcţionat în toate cazurile conform normelor legale pe parcursul anului auditat. Din examinarea situaţiilor financiare, inclusiv a contului de execuţie bugetară nu s-a putut obţine asigurarea că situaţiile financiare aferente exerciţiului bugetar 2012 sunt întoc­mite, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu cadrul de raportare financiară apli­cabil în România şi că acesta respectă întrutotul principiile legalităţii şi regularităţii”, se arată în raport.
Cei doi auditori mai susţin că au fost descoperite nereguli în activitate financiar contabilă sau fiscală, unele abateri determinând produ­cerea unor prejudicii. Prejudiciile au vizat „modul de formare şi utilizare a resurselor publice, ad­ministrarea şi gestionarea pa­trimoniului public şi privat al entităţii, cu consecinţe şi în calitatea gestiunii economico financiare.”
Trei categorii de abateri
În continuare, auditorii susţin că au fost depistate trei categorii de abateri. În prima categorie intră „neregulile financiare care au avut drept consecinţă negativă asupra realităţii soldurilor conturilor din balanţa de verificare reflectate în bilanţul contabil şi a conturilor de execuţie întocmite pe anul 2012, fapt pentru care se poate aprecia că situaţiile financiare întocmite la finele anului 2012 nu au fost prezentate în concordanţă cu prevederile şi legile în vigoare şi nu oferă o ima­gine reală, exactă şi fidelă a poziţiei financiare, performan­ţei financiare referitoare la ac­tivitatea desfăşurată, abateri extimate la nivelul sumei de 155.114.733,75 lei.” Echipa de control a mai descoperit „abateri care au determinat producerea unor prejudicii în ceea ce pri­veşte modul de utilizare a credi­telor bugetare alocate, abateri cuantificate la nivelul sumei de 296.465,48 de lei.” Angajaţii Curţii de Conturi mai vorbesc în raport şi despre „abateri privind nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea veniturilor datorate bugetului local, în sumă de 126.324,91 lei.”
Mult prea darnici cu banul public
După cum vă informam şi în numerele trecute ale ziarului nostru, auditorii au descoperit nereguli şi în ceea ce priveşte studiile de prefezabilitate, fezabilitate, proiectele şi alte tipuri de studii efectuate în perioada 2007-2012. Astfel, în raport se menţionează că Primăria deţine 47 de documentaţii, în va­loare totală de 13.622.459 de lei pentru obiective care nu au fost începute.
Printre alte nereguli depistate, trebuie spus că la Filarmonică s-a produs un prejudiciu de peste 3.200 de lei, ca urmare a faptului că autorităţile locale au plătit acea sumă pentru achiziţionarea unei prelate, în condiţiile în care prelata respectivă ar fi trebuit să fie plătită de firma care lucrează la reabilitarea faţadei principale şi a sălii de spectacole. Un alt prejudiciu, de data aceasta de ordinul sutelor de mii de lei, a fost des­coperit la decontarea unor facturi către E-On Energie. Între 2010 şi 2012 au fost făcute plăţi pentru gazele folosite la unităţilor de învăţământ şi asistenţă socială. Conform legii, gazele folosite pentru şcoli, grădiniţe şi unităţile de asistenţă socială sunt scutite de la plata accizelor. Surpriză însă… Angajaţii Primăriei au plătit accize de peste 271.000 de lei. De menţionat însă că, până la finalizarea controlului a fost recuperată suma de peste 41.000 de lei.
În urma controlului au fost stabilite termene precise pentru remedierea deficienţelor constatate, astfel încât funcţionarii care au fost mult prea darnici cu banul public au acum serios de lucru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.