S-au început lucrările la Căminul Cultural din Cuvin, din comuna Ghio­roc, imobilul fiind predat Companiei Naţionale de Investiţii. Aceasta a efectuat licitaţiile pentru demararea lucră­- rilor, la finalizarea acestora căminul urmând a fie redat Primăriei Ghioroc.
Proiectul face parte din Sub-Programul  „Aşezăminte Culturale“, al Companiei Naţionale de Investiţii, obiectivul de investiţii fiind „reabili­tare, modernizare şi dotare aşeză­mânt cultural în satul Cuvin“.
Proiectul a fost depus în luna mai a anului 2011 de către fosta administraţie a comunei, fiind aprobat anul trecut „cu eforturi destul de mari am reuşit să depunem proiectul în picioare“ după cum a precizat Corneliu Popi-Morodan, pri­ma- rul comunei Ghioroc. Susţinerea pro­iectului în Comisia tehnico-econo­mică de la Ministerul Dezvoltării Regionale a avut loc în luna aprilie a anului 2014, după care a fost declarat câştigător şi finanţabil. Finanțarea proiectului în vigoare este în valoare de 351.092,84 de Roni, din care 10% provine din bugetul local al Primăriei Ghioroc.
În executarea lucrărilor sunt incluse: realizarea de invelitoare nouă, acoperiş nou, zugrăveli exterioare cu lavabil, montare de jgheaburi şi burlane, reabilitare termică, realizarea unei rampe de acces pentru perosane cu dizabilităţi, grup sanitar modern, inclusiv pentru persoane cu di­- zabilităţi. „Sperăm că lucrările la că­min vor fi finalizate în cursul aces­tui an, pentru a putea fi pus în funcţionare“ a spus edilul comunei.

Recomandările redacției