După aproape doi ani proiectul de dezvoltare a sistemului intern de apă a fost aprobat. Cu toții știm canalul Mureșel, este canalul care pe timp de vară miroase îngrozitor. Conform celor spuse de inițiatorii proiectului, canalul va fi curățat și refăcut. Astfel mirosurile neplăcute din timpul verii vor dispărea.

Este vorba despre un parteneriat a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság din Ungaria. Proiectul prevede dezvoltarea sistemului inter de apă, de interes comun, pe Canalul Mureșel, Canalul de legătură Ier și Canalul Ier. Proiectul fiind finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională Interreg România-Ungaria.

Agenția Național de Îmbunătățire Funciare propune amenajarea canalelor pentru prevenția şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi atribuţii de pregătire şi punere în aplicare a planurilor de acţiune în cazuri de urgenţă.

În regiunea frontierei de stat comună Româno – Ungară, în zona de nord-vest a României aflată în aria de competenţă a Unității de Administrare Arad, conform Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, scurgerea apelor interne se asigură prin canalele şi sistemele de evacuare din zonă, în modul şi în limitele debitelor şi nivelurilor de apă stabilite în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne. Totodată trebuie asigurată apărarea localităţilor din zonă împotriva inundaţiilor produse de apele interne.

Lucrările propuse de ANIF au drept scop reabilitarea și modernizarea amenajărilor de desecare din zona bazinului hidrografic al Râului Mureş, în vecinătatea frontierei de stat dintre România și Ungaria, pentru readucerea la parametrii proiectaţi a canalelor colectoare și de evacuare a excesului de apă, reabilitarea sau înlocuirea completă a echipamentelor electrice şi hidromecanice din staţiile de pompare.

Zona propusă pentru amenajare are rol dublu, atât pentru irigații cât și pentru desecare. Zona aparține administrativ de municipiul Arad și comunele Pecica, Turnu, Iratoş, Dorobanţi, Macea, Curtici, din judeţul Arad. Sursă de apă pentru această amenajare este Râul Mureş, prin staţia SP Mureşel.

Obiectivele proiectului sunt de modernizare a staţiei de pompare SP Mureşel şi sediilor administrative Arad şi Aradul Nou și modernizarea a două cantoane. S-a mai propus și reprofilarea a trei canale de desecare aflate în judeţul Arad, în zona frontierei de stat comună româno-ungară, precum şi dotarea Unității de Administrare Arad cu echipamente şi utilaje care să facă posibilă intervenţia promptă a personalului ANIF în situaţiile de urgenţă generate de fenomene meteorologice extreme.

Canalul Mureşel a fost construit în anul 1890 și are ca scop alimentarea cu apă a sistemului de irigații Mureșel Ier, din județul Arad și evacuarea apei din amenajarea de desecare Ier-Arad Frontieră. Canalul Mureșel are lungimea totală de 12.175 m, din care 6.500 m sunt situați în intravilanul municipiului Arad (1.939 m canal întubat cu conductă tip OVOID, din beton, și 4.561 m canal deschis) și 5.675 m canal deschis, în afara municipiului Arad.

Bugetul total al lucrărilor este de 1.890.017,55 euro, iar perioada de implementare este între 01.04.2019-30.09.2021

Recomandările redacției