capeleDouă capele noi şi moderne, una în Cimitirul Eternitatea şi una în Cimitirul Pomenirea, vor fi construite de municipalitate, finanţarea investiţiilor urmând să se asigure din fonduri ale bugetului general şi alte surse atrase conform listelor de investiţii aprobate în condiţiile legii.
Consilierii locali au aprobat, marţi, un proiect de hotărâre conform căruia se propune demolarea clădirilor existente în cele două cimitire unde funcţionează în prezent spaţiile administrative şi capelele mortuare.
După aprobarea studiului de fe­zabilitate se propune începerea obiectivului de investiţie la Cimitirul Pomenirea. „Investiţiile sunt ne­ce­sare pentru a respecta condiţiile impuse de Uniunea Euro­peană, care prevăd amenajarea de camera frig în capele”, a precizat Gheorghe Falcă, primarul munici­piului Arad.
Conform proiectului de hotărâre, se are în vedere realizarea unei clădiri unitare cu următoarele func­ţiuni: 4 săli priveghere, o sală de ceremonii, o zonă ceremonii exterioară acoperită, o cameră îmbălsămare, o cameră preoţi, o cameră frig, birou administraţie cimitir, magazin respete, vestiare muncitori, grupuri sanitare pentru personal şi vizitatori, magazii, arhivă, cameră tehnică, sală protocol specific.
Conform devizului general întocmit de proiectant, valoarea investiţiei a fost estimată la 1.547.163 lei, aceas­ta urmând să se realizeze în 12 luni.
Cimitirele „Pomenirea” şi „Eternitatea” sunt cele mai vechi din municipiu, având atestare documentară din anul 1876.
Amenajările şi dotările de care dispun aceste cimitire nu corespund cerinţelor zilelor noastre, motiv pentru este necesară realizarea unor construcţii noi pentru asigurarea unor servicii decente.
(Ş.M.)

Recomandările redacției