La stabilirea sumei contractate cu furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad, s-a avut în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii, respectiv tariful pe consultaţie şi numărul de servicii medicale-cazuri, respectiv tariful pe caz. Suma contractată s-a stabilit ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră.
Modalitatea de plată pentru acest tip de servicii medicale este prin tarif în lei pe servicii medicale, respectiv la tariful maxim de 13,00 lei pentru consultaţia de acupunctură şi 20,00 lei pentru consultaţia de recuperare medicala şi la tariful maxim de 140,00 lei/cură de zece zile.
„Bugetul alocat pentru acest tip de asistenţă în anul 2013 este de 315,87 mii lei, pentru un număr de 11 furnizori, din care zece furnizori organizaţi conform prevederilor OG nr. 124/1998, iar unul sub formă de societate de turism balnear şi de recuperare, constituit conform Legii nr. 31/1990, precum şi 54,13 mii lei pentru cei trei furnizori de acupunctură“, a declarat dr. Gheorghe Domşa, preşedintele CAS Arad.
De asemenea, pentru anul 2013 există depusă o singură solicitare din partea unui furnizor privat de a continua relaţia contractuală privind acordarea consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat. Suma alocată pentru perioada aprilie – decembrie 2013 este de 60,99 mii lei.

Recomandările redacției