sana

Casa de Asigurări de Sănătate Arad are încheiate 77 contracte de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice, din care: 74 contracte pentru furnizarea de servicii medicale clinice, un contract pentru furnizarea de servicii medicale de acupunctură, două contracte au fost încheiate cu cabinetele medicale care asigură servicii medicale în ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă Arad şi Spitalului Orăşenesc Ineu.

Fiecare medic din specialităţile clinice care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară din ambulatoriu, îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. „Activitatea medicală este organizată în cabinetele medicale ambulatorii de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/19 8, în care îşi desfăşoară activitatea medici de specialitate cu normă întreagă sau, după caz, cu integrare clinică într-o secţie a unui spital aflat în relaţie contractuală cu CAS Arad, în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital şi care nu depăşeşte maximum 17,5 ore pe săptămână“, susţine dr. Gheorghe Domşa, preşedintele CAS Arad.

În perioada  ianuarie – mai 2014 valoarea minim garantată pentru un punct pe serviciu medical unic pe ţară a fost în valoare de 1,70 lei. În perioada 01.01.2014-30.09.2014 au fost realizate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice un număr de 4.438.174,92 puncte, în valoare totală de 7.544.897,36 lei din totalul creditului de angajament aprobat pentru anul 2014 de 10.775.000 lei.

Plata serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte. Creditul bugetar aprobat în anul 2014 pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice este de 10.445,00 mii lei, execuţia bugetară până la data de 30.09.2014 fiind de 7.742,51 mii lei.

Recomandările redacției