ingrijiriÎn primele zece luni ale anului s-au emis un număr de 1.425 de decizii de îngrijiri la domiciliu pentru un număr de 1.116 persoane. Casa de Asigurări de Sănătate Arad a decontat până la data de 30.09.2013, un număr de 93.664 de servicii medicale realizate în 13.938 zile de îngrijiri medicale la domiciliu în valoare de 755,750 mii lei în limita creditului de angajament aprobat pentru anul 2013 de 1.141,00 mii lei.
În perioada de contractare CAS a încheiat trei noi contracte cu furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Astfel, la 30.09.2013 se aflau în contract cu CAS Arad un număr de opt furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.
„Având în vedere că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu constituie o alternativã mult mai ieftinã pentru sistemul de sănătate şi, în acelaşi timp, una care creşte calitatea vieţii pacienţilor, se urmă­reşte ca asiguraţii cu afecţiuni acu­te sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară, să beneficieze în continuare de anumite tratamente la domiciliu  dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri. Prin decontarea de către CAS Arad a serviciilor de îngrijiri medi­cale la domiciliu furnizate de cei opt furnizori de servicii de îngrijiri medi­cale la domiciliu se eli­mină costurile ridicate de cazare într-o unitate sani­tară cu paturi“, consideră dr. Gheorghe Domşa, preşe­dintele CAS Arad.
În perioada 01.01.2013-31.03. 2013, modalitatea de decontare s-a făcut la tariful pe caz pentru un episod de îngrijire. Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu s-a obţinut înmulţind numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu. Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu este 75 lei. Pentru zilele ce depăşesc 42 de zile tariful a fost de 50 de lei.
În perioada 01.04.2013-30.09. 2013 s-a făcut în funcţie de numărul de zile îngrijiri medicale la domiciliu realizate, raportate şi validate conform normelor, în limita numărului de zile aprobat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz aprobat. Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu se obţine înmulţind numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu. Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu este 50 lei.
Creditul bugetar aprobat în anul 2013 pentru serviciile de îngrijiri me­dicale la domiciliu este de 1.036,99 mii lei, execuţia bugetară fiind până la data de 30.09.2013  este de 658,48 mii lei.

Recomandările redacției