PensiiCasa Judeţeană de Pensii (CJP) Arad, va organiza în data de 28 august un concurs pentru ocuparea unui post în cadrul serviciului de evidenţă contribuabili. Cei interesaţi sunt rugaţi să depună dosarele de înscriere la sediul CJP, în camera 15. Perioada în care dosarele pot fi depuse este 14-22 august.

Dosarele trebuie să conţină un formular de înscriere şi copiile actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie. Mai sunt necesare şi copiile diplomelor de studii şi specializări, o copie a carnetului de muncă sau a unei adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, cazierul judiciar, o adeverinţă de sănătate eliberată cel mult cu şase luni în urmă, o declaraţie care să specifice că persoana interesată de post nu a desfăşurat activităţi politice şi un dosar plic. Toate copiile trebuie să fie ori legalizate ori însoţite de documentele originale pentru a putea fi verificate de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul va începe la ora 10:00, la sediul CJP, situat pe strada Voluntarilor, numărul 2A. Mihaela Vasil, director executiv CJP, declară: „Concursul constă într-o probă scrisă, iar candidaţii care vor obţine minimul 50 de puncte la proba scrisă în urma corectării lucrărilor de către comisia de concurs, vor susţine proba de interviu care va avea loc în data de 1 septembrie, la sediul CJP.”

Candidaţii care vor să aplice trebuie să aibă studii superioare de lungă durată în domeniile juridic sau economic şi o vechime de cinci ani în specialitatea cerută de specificul funcţiei.

Cei care doresc să afle mai multe informaţii pot suna la numărul de telefon 0257 281 320 sau se pot prezenta la sediul CJP, la departamentul resurse umane.

Daiana Dămăcuş

Recomandările redacției