Astfel, în intermedieri financiare câştigul salarial mediu nominal net a fost de 4.576 lei, iar în hoteluri şi restaurante de 904 lei.

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.343 lei, cu 7,8% mai mare decât în noiembrie.

În decembrie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv pentru sărbători şi sfârşitul de an), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din decembrie au fost mai mari comparativ cu noiembrie ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte), precum şi a disponibilizării salariaţilor cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri, între 20% şi 26,5%, s-au înregistrat în extracţia cărbunelui superior şi inferior, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

De asemenea, majorări între 16,5% şi 20% au avut loc în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi între 11,5% şi 15% în industria metalurgică, fabricarea băuturilor, colectarea şi epurarea apelor uzate, telecomunicaţii, fabricarea produselor din tutun, tranzacţii imobiliare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

Scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de acordarea în luna noiembrie a primelor ocazionale, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte). Cele mai semnificative reduceri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene, de 2%, şi în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, de 1,8%.

În sectorul bugetar au fost operate creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de noiembrie, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 19/2012. Astfel, câştigul salarial mediu net a urcat în decembrie faţă de luna anterioară cu 7,7% în sănătate şi asistenţă socială, cu 7,4% în administraţia publică şi cu 2,2% în învăţământ.

În învăţământ câştigul salarial mediu net a fost influenţat şi de reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, ca urmare a începerii vacanţei şcolare.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Indicele câştigului salarial real pentru decembrie 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 107,1%.Faţă de octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 129,8%, cu 8,6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în noiembrie 2012.

 

Recomandările redacției