consilierePeste 300 de persoane vulnerabile din judeţ şi municipiu au beneficiat de consiliere şi evaluare pentru găsirea unui loc de muncă.
Acţiunea s-a derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea de Structuri ale Economiei Sociale in Regiunile NordVest, Sud Vest Oltenia si Vest”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, În proiect, Directia Ge­nerală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad este parteneră a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare şi cu Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitare Vâlcea.
Personalul Centrului Regional de Resurse pentru Persoane Vulnerabile Social Arad s-a ocupat, de curând, de implementarea programului de informare, consiliere profesională şi medierea locurilor de munca. Au fost evaluate capacităţile, motivaţia pentru muncă şi orientarea ocupaţională a 315 persoane cuprinse în proiect.
Au fost organizate acţiuni de consiliere individuală în vederea autocunoaşterii şi dezvoltării perso­nale. Beneficiarilor proiectului li s-a acordat sprijin şi îndrumare pentru găsirea unui loc de muncă. Obiectivul general al programului de informare, consiliere şi orientare vocatională a fost facilitarea accesului pe piata muncii şi creşterea gradului de incluziune socioprofesi­onală pentru persoanele ce aparţin categoriilor vulnerabile din grupul ţintă al proiectului.

Recomandările redacției