Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) a județului Arad  organizează prin Centrul de Formare Profesională, cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Națională de Calificări, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Soci­ale și Persoanelor Vârstnice și de Mi- ­nisterul Educației și Cercetării Știin­- țifice, certificatele obținute fiind recunoscute atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană. Astfel, între 28.09.2016–25.10.2016, CCIA organizează cursul de „Expert Achiziții Publice”. „Tematica cursu­lui vizează reglementări legislative în domeniu, noile directive, responsabilități în activitate precum și actori implicați și utilizarea sistemului electronic de achiziții publice. După absolvirea acestei sesiuni de formare, participanții îşi vor dezvolta abilitățile şi competențele necesare gestionării activității de achiziții publice”, se arată într-un comunicat de presă al CCIA.
Mai trebuie spus că pe 19 septembrie începe și un nou curs de „Formator”, care va fi finalizat cu un examen de absolvire. „Cursurile se organizează la sediul CCIA Arad, strada Cloșca nr.5. Pentru detalii, vă puteți adresa managerului de proiect, d-na Carmen M. Cri­șan, contact: [email protected] sau [email protected], nr. de telefon: 0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200”, se mai arată în comunicat.
(L.Ş.)

Recomandările redacției