ghiseu_acteAi nevoie de certificat de cazier judiciar? Iată ce documente sunt necesare şi prin ce modalităţi îl poţi solicita.

Solicitat personal

  • Actul de identitate (carte de identitate ori buletin de identitate, paşaport, carte de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, permis de şedere, aflate în termen de valabilitate – original);
  • Timbru fiscal în valoare de 2 lei;
  • Chitanţa prin care se face dovada achitării taxei, în valoare de 10 lei (care poate fi plătită la unităţile trezoreriei statului, prin mandat poştal sau prin decontare bancară).
  • Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau prin oficiile consulare ale României.

Solicitat prin împuternicire

  • În ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.
  • În străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar.
  • În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată (original), care se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului (care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România).
  • Certificatul de cazier judiciar se poate elibera pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării. Pentru cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cazierul se va elibera în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

SURSA: Libertatea.ro

Recomandările redacției