cheiLocuieşti cu chirie sau intenţionezi să-ţi închiriezi o locuinţă? Iată ce drepturi şi ce obligaţii ai.

Drepturi

– Ai dreptul de folosinţă liniştită şi exclusivă a locuinţei;
– Ai dreptul la anumite standarde minime de cazare;
– Ai dreptul la un chitanţier pentru plata chiriei;
– Ai dreptul să contactezi proprietarul sau reprezentantul acestuia în orice moment rezonabil;
– Ai dreptul de a-ţi da permisiunea proprietarului pentru a intra în locuinţă;
– Ai dreptul de a a stabili o zi de comun acord cu proprietarul pentru eventuale reparaţii sau inspecţii ale spaţiului, făcute de proprietar;
– Ai dreptul să fii rambursat pentru orice reparaţii efectuate care sunt responsabilitatea proprietarului;
– Ai dreptul să primeşti prieteni care să rămână peste noapte pentru perioade scurte de timp. Excepţie: nu poţi face acest lucru dacă el a fost interzis în mod explicit de către proprietar, prin contract;
– În caz de reziliere a contractului de locaţie, ai dreptul la o perioadă de preaviz de 60 de zile.
– Ai dreptul de a deferi orice litigiu către Comisia pentru închirieri rezidenţiale private (PRTB);
– În ceea ce priveste siguranţa posesiunii, ai dreptul la aceasta pe cicluri de 4 ani în conformitate cu Partea 4 din Legea privind închirierile rezidenţiale din anul 2004.

Obligaţii

– În calitatea de chiriaş trebui să achiţi chiria la timp;
– Să menţii proprietatea în bună ordine;
– Să informezi proprietarul dacă sunt necesare reparaţii şi să asiguraţi accesul proprietarului la proprietate pentru a efectua reparaţii;
– Să acorzi acces proprietarului (cu programare) pentru inspecţii de rutină;
– Să informezi proprietarul cu privire la persoanele care locuiesc pe proprietate;
– Să eviţi producerea de daune sau neplăceri;
– Să te asiguri că nu provocaţi situaţii în care proprietarul să încalce legea;
– Trebuie să respecţi orice condiţii speciale din contractul de locaţie, verbale sau scrise;
– Să furnizezi proprietarului informaţiile necesare pentru înregistrarea la PRTB şi să semnezi formularul de înregistrare în momentul în care ţi se solicită acest lucru.
– O evaluare a eficienţei energetice a construcţiei (BER) îţi oferă informaţii referitoare la cât de eficientă din punct de vedere energetic este locuinţa.

Ce cuprinde un contract de închiriere

– adresa locuinţei care face obiectul închirierii;
– suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun;
– suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate şi în comun;
– valoarea chiriei lunare;
– regulile de modificare a acesteia şi modul de plată;
– suma plătită în avans în contul chiriei;
– locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor;
– obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţilor care fac obiectul contractului;
– inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente;
– data intrării în vigoare şi durata;
– condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a părţilor aflate în co-proprietate;
– persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului, precum şi alte clauze convenite între părţi.

Sursa: http://www.libertatea.ro

Recomandările redacției