familieDeşi nu îţi dorim să te afli în această situaţie, mai ales dacă ai şi copii, există mai multe modalităţi prin care poţi pune capăt căsătoriei. Specialiştii de la dreptonline.ro îţi arată ce ai de făcut.

Desfacerea căsătoriei se poate face pe cale judecătorească sau administrativă, astfel:

  • prin acordul soţilor
  • la cererea unuia dintre soţi, din motive temeinice, când raporturile dintre parteneri sunt vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă
  • la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani
  • la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Unde se efectuează divorţul

Chiar dacă există copii minori din căsătorie şi cei doi soţi sunt de acord cu divorţul, se pot adresa atât instanţei de judecată, cât şi ofiţerului de stare civilă ori notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor, care poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. Primăria şi notarul public vor elibera un certificat de divorţ, potrivit legii.

  • prin instanţă. Instanţa competentă este judecătoria. Şi anume, cea în care se află ultimul domiciliu comun al soţilor sau dacă cel puţin unul dintre soţi mai locuieşte în circumscripţia acelei judecătorii.
  • pe cale administrativă. În cazul divorţurilor prin acord, cererea poate fi depusă la primăria unde s-a încheiat căsătoria sau la un notar public de la locul căsătoriei ori al ultimei locuinţe comune a soţilor. În aceste două cazuri, se va acorda soţilor mai întâi un termen de gândire de 30 de zile, pentru eventuala retragere a cererii de divorţ. Dacă soţii stăruie în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor. Dacă soţii nu se înţeleg, aceştia sunt îndrumaţi către instanţa de judecată.

SURSA:  Libertatea.ro

Recomandările redacției