La Instituția Prefectului – Județul Arad a avut loc marți, în prezența Prefectului Județului Arad, Florentina Horgea, o nouă ședință a Comisiei mixte de control pentru verificarea în teren a respectării de către proprietarii, deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcție, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și a bazinelor piscicole a obligațiilor ce le revin privind combaterea buruienii ambrozia.

Astfel, în urma unui prim control efectuat în perioada 3.07.2019-18.07.2019, au fost verificate 106 locații infestate cu buruiana ambrozie, iar conform centralizatoarelor și somațiilor trimise de autoritățile locale au fost întocmite 62 procese verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor, fiind aplicate 14 avertismente din care 11 pentru persoane juridice și 3 pentru persoane fizice. La data controlului, unele locații menționate în centralizatoarele trimise de primării către DAJ Arad erau deja cosite sau erbicidate, comisia stabilind pentru fiecare locație măsura repetării lucrării de combatere până la sfârșitul perioadei de vegetație. La DAJ Arad au fost primite centralizatoare din partea a 16 unități administrativ-teritoriale, dintre care 7 au trimis adrese confrom cărora ar fi fost efectuate deja lucrări de combatere sau nu ar fi existat buruiana ambrozia pe teritoriul lor.

În perioada imediat următoare, mai exact 25.07.2019-31.07.2019, Comisia a efectuat un al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu avertisment la primul control. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că toți contravenienții sancționați la primul control și-au însușit măsurile stabilite, iar Comisia a dispus repetarea lucrărilor de combatere a buruienii ambrozia până la sfârșitul perioadei de vegetație. Dacă nu ar fi efectuat lucrările de combatere a buruienii, proprietarii sancționați cu avertisment în urma primului control ar fi riscat amenzi de la 750 lei până la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Recomandările redacției