baniÎn prezent, OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, care a abrogat vechea Lege nr.146/1997, stabileşte că acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru. Cuantumul acestor taxe judiciare a fost majorat prin noua legislaţie şi diferă în funcţie de natura acţiunii, începând de la 1 leu pentru eliberarea de copii legalizate şi până la taxe de peste 6.000 de lei pentru acţiuni evaluabile în bani.

Când nu plăteşti

Însă nu pentru toate acţiunile trebuie să dai bani, există şi câteva cereri care sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, cum ar fi acţiunile referitoare la: stabilirea şi plata pensiilor sau a şomajului; obligaţiile de întreţinere; tutela, curatela, adopţia; drepturile electorale; cauzele penale; precum şi orice alte acţiuni scutite de taxa judiciară de timbru prin legi speciale. Dacă introduci o cerere de chemare în judecată care este supusă plăţii taxei de timbru şi nu ai posibilităţi financiare de a achita această sumă, poţi formula o cerere de ajutor public judiciar prin care soliciţi scutirea, reducerea sau eşalonarea taxei judiciare de timbru, conform OUG nr. 51/2008.

Ce faci ca să beneficiezi de gratuitate

Pentru a putea beneficia de această formă de ajutor public judiciar, trebuie să faci dovada că venitul mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii se situează sub nivelul de 300 de lei, caz în care sumele se avansează în întregime de către stat, sau sub nivelul de 600 de lei, când sumele se avansează de către stat în proporţie de 50%.

În determinarea venitului se iau în considerare persoana solicitantă şi toţi membrii familiei care locuiesc cu aceasta şi se iau în calcul orice venituri periodice ale acestora, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă, precum şi sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere. Instanţa va aprecia de la caz la caz şi dacă admite cererea de ajutor public judiciar, poate dispune scutirea de plata taxei judiciare de timbru sau doar reducerea ori eşalonarea acesteia.

Sursa: Libertatea.ro

Recomandările redacției