Cantina „Sfântul Ierarh Nicolae”, a Arhiepiscopiei Aradului a luat fiinţă în urma unei trebuinţe manifestată în rândul persoanelor fără nici un venit sau cu venituri reduse, a vârstnicilor singuri sau a familiilor cu mulţi copii şi fără posibilitate de întreţinere şi care, zi de zi, solici­tau sprijin pentru o pâine şi alimente.
„S-au scurs şase ani în care am văzut şi am simţit cu prisosinţă ajutorul Sfântului în lucrarea săvârşită în slujba semenilor, răstimp în care familii şi societăţi, oameni darnici şi brutării pun mână de la mână şi sprijină efortul Arhiepiscopiei Aradului de a asigura pâinea cea de toate zilele şi hrana caldă în fiecare zi de luni până vineri, pentru 70 – 80 persoane“, ne-a declarat părintele Mircea Bupte.
Odată cu înfiinţarea cantinei, a fost dat în folosinţă un nou aşezământ spre folosul celor mici, anume Centrul de zi „Naşterea Maicii Domnului”. Centrul urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie, printr-un program de servicii educaţionale, sociale, psihologice şi medicale oferite în cadrul centrului. „Înfiin­ţarea lui a fost posibilă şi prin dăruirea elevilor şi a profesorilor participanţi în Campania «Dăruieşte şi tu, un copil va zâmbi de Crăciun», precum şi prin sprijinul familiei Heredea. Centrul de zi urmăreşte promovarea reabilitării bazate pe comunitate pentru copii aflaţi în dificultate şi a familiilor marginalizate prin susţinerea parteneriatului social ca modalitate de implicare activă şi asumare a responsabilităţii sociale“, a declarat Carmen Crişan, coordonatoarea aşezământului.

Recomandările redacției