OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA PA230142În cadrul unei conferințe de presă a fost prezentat, ieri, un obiectiv important al orașului care a ajuns la finalizare. Este vorba de reabilitarea și modernizarea fostei Case a Armatei și tranformarea ei într-un obiectiv modern – un Centru Recreativ Orășenesc în care să se poată desfășura o variată gamă de activități culturale.
Prezentarea obiectivului
Derulată la Primăria Orașului Lipova, în cadrul conferinței de presă au fost prezenți alături de primarul Mircea Jichici o serie de alte personalități locale dar și parlamentari consilieri locali, consilieri județeni precum și reprezentantul constructorului.
În prezentarea sa, după ce a descris obiectivul și ce reprezintă el în plan local, Mircea Jichici și-a exprimat satisfacția pentru „finalizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor acestui obiectiv de referință al orașului“.
În continuare, domnia sa a prezentat pe scurt câteva date importante ale obiectivului. „Finalizarea implementării proiectului «Reabilitarea clă­dirii Casa Armatei și pregătirea ei pentru Centru Recreativ Orășenesc Lipova, judetul Arad», început în 26.08.2011, cu sprijinul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Admi­nistratiei Publice, succesor în drep­turile și obligatiile Ministerului Dez­voltarii Regionale și Turismului a fost incepută în luna mai 2012 si finalizată în termen. Proiectul e finan­ţat prin Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere», Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană. Valoarea totală a proiectului este de 2.174.035,50 lei, din care valoare eligibila 1.672.552,79 lei. Asistența financiara neram­bursabilă din partea FEDR este în cuantum de 1.371.322,62 lei iar 301.230,17 lei reprezintă contribuția nerabursabilă de la bugetul național, iar cofinanțarea beneficiarului este de 91.436,88 lei. Implementarea proiectului a fost asigu­- rată de Unitatea administrativ-teritorială Orașul Lipova, prin personalul de specialitate din cadrul Primă­- riei și Consiliului Local Lipova“.
Tot în cadrul conferinței de presă un fost primar al Lipovei și cadru militar în rezervă, Viorel Popina a prezentat un interesant și instructiv istoric al frumoasei clădiri, subliniind și importanța pe care aceasta l-a avut în trecut pentru cadrele militare din oraș și din zonă. Chiar dacă și-a exprimat regretul că aceste lucrări ar fi putut fi realizate cu ani în urmă, a apreciat aspectul că acum de facilitățile noului Centru vor putea beneficia toți cetățenii orașului precum și vizitatorii.
Tăierea panglicii inaugurale
Întreaga asistență s-a deplasat, apoi, la sediul obiectivului pentru momentul inaugurării oficiale, respectiv al… tăierii panglicii inaugurale. Au fost prezenți prefectul Județului Arad – Cosmin Pri­bac, deputații Flavius Măduța și Dorel Căprar, consilierul județean Damian Vasilică și alte personalități locale. La acest moment festiv a participat și cel care, de ieri, este directorul Centrului Recreativ Orășenesc Lipova, nimeni altul decât cunoscutul interpret de muzică populară Tinu Vereșezan.
După ce s-a admirat modul cum a fost reabiliatată și modernizată clădirea și la exterior, o parte a personalităților prezente, în frunte cu primarul Mircea Jichici au tăiat tricolora panglică inaugurală și au pătruns în incintă. Înainte de a începe vizitarea interiorului așezământului, s-a oficiat o slujbă de sfințire.
Este momentul să amintim că, după cum ne-au precizat responsabilii din cadrul Primăriei „prin refuncționali­zarea clădirii s-a asigurat amenajarea urmatoarelor incaperi funcțio­- nale: sala de festivități – cu o capa­citate de peste 150 locuri,  dotată cu vestiare și grupuri sanitare pentru artiști; club de zi pentru pen­sionari; club de zi pentru elevi; bibliotecă cu sală de lectură – care permite inclusiv accesul nerestricționat la internet; sală de proiecții și audiții. Toate sălile sunt dotate cu mobilier și echipamente moderne și de cea mai înaltă calitate. Au fost amenjate și căi de acces speciale și grupuri sanitare dotate pentru persoanele cu dizabilități“.
Directorul Tinu Vereșezan are planuri mari
Privind cu satisfație neascunsă această realizare aparte, noul director, cunoscutul Tinu Vereșezan ne-a mărturisit foarte pe scurt câteva din intențiile sale de viitor. „Fiind din această zonă, mă bucur nespus când văd că acest obiectiv are modernizări de ultimă oră. În perioada imediat următoare doresc să fac – împreună cu factorii de specialitate din administrația locală, un plan de acțiuni culturale pentru următoarea perioadă. Însă pentru început doresc să pregătesc un mare spectacol de gală ce va reuni în primul rând artiștii din Lipova precum și o serie de artiști foarte cunoscuți din întreaga țară al căror nume va fi o surpriză“ a precizat pe scurt artistul.
Consilierul județean Damian Vasilică, o adevărată forță activă de bază în finalizarea acestui obiectiv ne-a mărturisit scurt. „Mă bucur că totul a decurs conform programării; mă bucur că am putut pune umărul la realizarea lui la termen, pentru că eu consider că locuitorii din Lipova me­ri­tau un astfel de obiectiv. Firește că mai avem și alte obiective în lucru pentru care facem eforturi să le finalizăm; dar pe acestea le vom aminti când le vine rândul“.
Primarul, mulțumit că și finanțarea a fost… la zi
Mircea Jichici, primarul orașului Lipova, deși emoționat și mereu atent ca amănuntele organizatorice ale evenimentului să fie bine realizate ne-a mărturisit că se bucură și de aspectul că lucrarea are o premieră aparte.
„Ca niciodată în ultima vreme, pentru realizarea la timp și conform planului a tuturor lucrărilor au pus umărul toate forțele locale, jude­țene dar și cele guvernamentale! Vrem să mulțumim, astfel, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru că ne-a sprijinit să avem finanțare la timp pentru toate lucrările și se pare că (și) acest aspect se vede clar în ca­litatea deosebită a acestora; fini­sajele impresionând pe toți cei ce cunosc puțin din situația de la care am pornit“ a mai precizat cu satisfacție, în final, primarul orașului Lipova.
(F.B.)

Recomandările redacției