Cererile de eșalonare la plată simplificată se pot depune până în 30 septembrie

0
321

Orice categorie de contribuabil poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesoriile datorate după data declarării stării de urgență. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara reamintește contribuabililor că pot solicita acest lucru, cu obligația depunerii unei cereri până la 30 septembrie 2021, inclusiv. Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, nu este necesară constituirea de  garanții, însă trebuie îndeplinite, cumulativ,  mai multe condiții: să depună o cerere până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare; să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgență se înregistrează astfel de obligații fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se afle în procedura falimentului; să nu se afle în dizolvare. Tot condiții necesare sunt și următoarele: să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;   să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.  „De asemenea, reamintim contribuabililor că pot beneficia şi de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile: toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, să fie stinse până la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, dată limită de depunere a cererii de anulare a accesoriilor“, spun reprezentanții fiscului. Totodată trebuie să fie depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusive. Nu în ultimul rând solicitantul trebuie să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute mai sus, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. „Atât cererea privind eșalonarea la plată simplificată, cât şi cererea de anulare a accesoriilor, se pot transmite organului fiscal şi electronic, prin Spațiul Privat Virtual“, conchid cei de la Finanțe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.