Cererile pentru bani de la Finanțe se pot face de către primării până la 1 noiembrie

0
409

Direcția Generalã Regionalã a Finanțelor Publice Timișoara aduce la cunoștința unitãților administrativ-teritoriale cã pot solicita împrumuturi, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitare, de la Ministerul Finanțelor, în cursul anului 2021. Acestea se pot face  începând cu data intrãrii în vigoare Ordonanței de urgență nr. 83/28.07.2021, prin derogare de la prevederile art.61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificãrile și completãrile ulterioare, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 630.000.000 lei. „Sumele contractate pot fi utilizate pentru:   asigurarea refinanțãrii și/sau cofinanțãrii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeanã și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor; asigurarea cofinanțãrii proiectelor finanțate din programe naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;   asigurarea finanțãriiinvestițiilor publice locale“, precizeaz[ cei de la Finanțe.. Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare contractate de unitãțile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevãzute.  Reiterãm faptul cã unitãțile administrativ teritoriale pot contracta împrumuturile prevãzute numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, prevãzutã la art.61 alin.(3) din Legea 273/2006, cu modificãrile și completãrile ulterioare, și numai dacã la data depunerii documentației nu prezinta restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.Termenul limitã de depunere la Direcția Generalã Regionalã a Finanțelor Publice Timișoara, respectiv la Administrațiile județene ale finanțelor publice din subordine, a documentelor pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale este 1 noiembrie 2021. De asemenea, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1040/18.08.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.803/2021, au fost aprobate Normele Metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unitãților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din Trezoreria Statului.  În actul normativ se regãsesc condițiile și criteriile de acordare a împrumutului, documentele și formularele (anexele 1÷15) în baza cãrora se acordã împrumutul, precum și documentele ce stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Actul normativ poate fi vizualizat și pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara,www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara,- Secţiunea „Informaţii de interes public”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.