Consilierii municipali sunt chemați mâine la o nouă ședință. Printre punctele de interes se numără și validarea noului consilier municipal din partea PNL: Roxana Tabuia. De asemenea, vor fi supuse aprobării consilierilor comisiile pentru organizarea concursurilor pentru proiectele de management la Filarmonică și la Teatrul de Stat ,,Ioan Slavici”. De mare interes este și problema CET Arad. Mai exact este vorba de o solicitare a opera­torului de termoficare SC CET Arad SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 77850/ 21.11.2017, adresa furnizorului de gaze naturale C-Gaz & Energy Distributie înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 3858/23.11.2017 şi adresa furnizorului de gaze naturale C-Gaz & Energy Distributie nr. 3901/27.11.2017. În nota de fundamentare se spune: ,,Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 77476/20.11.2017 referitor la alocarea de fonduri de la bugetul local, în scopul acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciului public, se aprobă acoperirea parţială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie, în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, pentru operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, cu suma de 7.885.696,83 lei cu respec­ta­rea schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Minis­terului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor Publice”. Suma prevăzută se va asigura din excedentul bugetului local al Municipiului Arad
De asemenea, tot la subiectul CET, un alt punct se referă la acordarea unor sume, tot din exceden­tul bugetar al municipiului, pentru acoperirea parţială a pierderilor induse de prestarea serviciului pu­blic de producţie, transport, distri­- buţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ.
(G.C.)

Recomandările redacției