Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va prelua parţial debitul restant al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în cuantum de 119 milioane lei, în timp ce obligaţiile fiscale ale societăţii administrate de către ANAF, în sumă de 605,968 milioane lei, vor fi transmise CFR Marfă, care îşi va stinge astfel, parţial, debitul către CFR SA, conform unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

‘Prin preluarea acestor obligaţii fiscale, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR Marfă’ S.A. este noul debitor al acestor obligaţii fiscale, iar obligaţiile corespunzătoare ale Companiei Naţională de Căi Ferate se sting. Sechestrele asiguratorii aplicate asupra bunurilor Companiei Naţionale de Căi Ferate ‘CFR’ SA pentru executarea obligaţiilor fiscale transmise se menţin în scopul garantării obligaţiilor fiscale ce fac obiectul preluării’, se menţionează în proiectul de OUG.

După preluarea debitului, ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la scăderea creanţei bugetare restante, în cuantum de 605.968.695 lei, administrată de aceasta la Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ S.A., din evidenţa fiscală şi implicit la scăderea ei din contabilitatea bugetară.

Concomitent, ANAF va proceda la înscrierea în evidenţele fiscale şi în contabilitatea bugetară a creanţei bugetare restante, în cuantum de 605,968 milioane lei, administrată de aceasta la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR Marfă’ SA, această obligaţie neconstituind o obligaţie fiscală nouă.

Această procedură se poate realiza prin încheierea unei Convenţii între CFR Marfă SA, CFR – SA şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Conform prevederile din Noul Cod Civil, obligaţia de a plăti o sumă de bani ori de a executa o altă prestaţie poate fi transmisă de debitor unei alte persoane printr-un contract încheiat între debitorul iniţial şi noul debitor sub rezerva acordului creditorului. Prin aceeaşi procedură, anterior aplicării acestei măsuri, se va prelua de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală debitul restant, în cuantum de 119 milioane lei, pe care CFR S.A. îl înregistrează la Autoritatea AVAS.

Conform motivării proiectului de act normativ, promovarea acestor măsuri este necesară având în vedere faptul că reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este una dintre ţintele convenite prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de înţelegere din Aranjamentul Stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional.

‘Neîncadrarea în ţinta de reducere a arieratelor convenită cu FMI ar avea drept consecinţă derularea cu dificultate a Aranjamentului Stand-by. Astfel, prin acest Acord s-au prevăzut şi ţinte trimestriale de reducere a stocului de arierate ale operatorilor economici către bugetul general consolidat, inclusiv o serie de măsuri concrete. Prin urmare, se impune luarea unor măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvernul României în scopul reducerii plafonului de arierate.

Caracterul de urgenţă este justificat de necesitatea adoptării acestei măsuri în vederea stingerii creanţelor către bugetul de stat, atenuând astfel şi impactul social al proceselor de restructurare şi reorganizare a societăţilor comerciale’, se spune în motivare.

 

Recomandările redacției