Cheltuielile pentru asistenţă socială prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj vor fi majorate cu 60 milioane lei în vederea achitării indemnizaţiilor de şomaj pentru un număr mediu anual de 158.000 şomeri, faţă de un număr mediu anual de 149.000 şomeri avuţi în vedere la elaborarea bugetului pe anul curent, conform Notei de fundamentare a proiectului de Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Nivelul indemnizaţiei medii lunare se păstrează la 487 lei. Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se majorează cu suma de 33,3 milioane lei.

Per total, cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj vor creşte cu suma de 136 milioane lei, fiind prevăzute majorări şi la ‘Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile’, cu 50 milioane lei, şi la ‘Transferuri între unităţi ale administraţiei publice’, cu 35 milioane lei. Cheltuielile de administrare şi funcţionare a sistemului de asigurări pentru şomaj vor fi diminuate cu circa nouă milioane lei.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj, cu suma de 185,6 milioane lei şi diminuarea cu suma de 4 milioane lei a veniturilor fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Subvenţia acordată de la bugetul de stat va fi majorată cu suma de 191,6 milioane lei.

În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii, proiectul de act normativ propune diminuarea veniturilor cu suma de 663,2 milioane lei rezultând din majorarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 461,8 milioane lei, datorată în principal contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu suma de 1,125 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii vor fi diminuate cu suma de 663,2 milioane lei, ca urmare a reducerii cu suma de 647 milioane lei a asistenţei sociale şi a diminuării cu suma de 16,2 milioane lei a cheltuielilor de administrare şi funcţionare a sistemului public de pensii.

‘La titlul ‘Asistenţă socială’ au fost înregistrate economii ca urmare a faptului că numărul de pensionari şi pensia medie în primul semestru al anului au fost mai mici decât indicatorii avuţi în vedere la elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, faţă de 4.694.600 pensionari de asigurări sociale plătiţi prin Casa Naţională de Pensii Publice cu o pensie medie lunară de 791 lei, cât s-a prognozat pentru anul 2013, în semestrul I s-au acordat pensii unui număr mediu de
4.681.800 persoane cu o pensie medie de 781 lei. Totodată, faţă de 158.000 pensionari plătiţi prin Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, luaţi în calcul pentru anul 2013 cu o pensie medie lunară de 2.473 lei, în semestrul I s-au acordat pensii unui număr mediu de 153.900 persoane, cu o pensie medie lunară de 2.293 lei’, se menţionează în Nota de Fundamentare.

Cheltuielile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale vor fi majorate cu suma de 200.000 lei.

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 4 milioane lei iar cheltuielile se majorează cu suma de 33,35 milioane lei, excedentul diminuându-se cu suma de 37,350 milioane lei.

Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, a anunţat luni că a fost revizuită creşterea economică a României pentru 2013 de la 1,6% la 1,9%, dar nu au fost bugetate, la rectificare, venituri suplimentare aferente acestui avans al Produsului Intern Brut /PIB/.

Voinea a precizat că noul PIB estimat este de 626,2 miliarde lei, mai mare cu 2,6 miliarde lei, iar deficitul bugetar pe cash creşte de la 2,1% din PIB la 2,3% din PIB, în timp ce deficitul bugetar calculat pe metodologia ESA a Uniunii Europene /UE/ rămâne nemodificat, deoarece resursele financiare care extind deficitul pe cash erau prevăzute deja în scrisoarea de intenţie şi memorandumul anterioare, pentru Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii /PNDI/.

Potrivit ministrului delegat pentru buget, la rectificare veniturile sunt reduse cu 1,9 miliarde lei, iar cheltuielile bugetare cu 700 milioane lei.

 

 

(AS-autor: Nicoleta Gherasi)

 

Recomandările redacției