Cheltuielile pentru reclamă şi publicitate ale Ministerului Transporturilor ar putea fi majorate de la 50.000 lei la 2,25 milioane lei pentru derularea unei campanii ample de publicitate internă şi internaţională în vederea promovării proiectului de privatizare la CFR Marfă, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

‘În prezent, în derularea Programului de privatizare al Ministerului Transporturilor au apărut unele aspecte noi în privinţa cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în prima parte a anului 2013, conform angajamentelor asumate de Guvern în faţa organismelor financiare internaţionale, referitoare la privatizarea CFR Marfă’, se menţionează în Nota de Fundamentare a proiectului de act normativ.

În cadrul bugetului pentru 2013 al ministerului, la capitolul de cheltuieli pentru reclamă şi publicitate este prevăzută suma de 50.000 lei din care, până în prezent, a fost utilizată o sumă de circa 10.000 lei.

‘În mod deosebit este vorba despre derularea unei campanii ample de publicitate internă şi internaţională, în diferite medii de informare (presa scrisă, televiziune, Internet etc) pentru promovarea proiectului de privatizare prin vânzarea unui pachet majoritar de acţiuni pe care Ministerul Transporturilor îl gestionează la CFR Marfă, în calitate de acţionar în numele Statului român’, se spune în Nota de Fundamentare.

Proiectul de HG prevede creşterea volumului cheltuielilor pentru reclamă şi publicitate de la 50.000 lei la 2,55 milioane lei şi, pe de altă parte, scăderea volumului cheltuielilor pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli de la 11 milioane lei la 8,5 milioane lei.

Per total, volumul cheltuielilor pentru privatizare nu va înregistra modificări, acesta menţinându-se la nivelul de 341,105 milioane lei.


Recomandările redacției