OLYMPUS DIGITAL CAMERAEste important de ştiut că de la 1 februarie, pentru soluţionarea problemelor românii vor trebui să treacă mai întâi pragul cabinetului unui mediator.
Astfel, cetățenii aflați în conflicte de natură civilă cu diferite persoane, înainte de a ajunge în fața instanței de judecată, trebuie să treacă pe la mediator pentru a vedea dacă există şanse de împăcare.
Dovada participării la ședința de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat eliberat de mediatorul care s-a ocupat de caz. Dacă una dintre părți refuză participarea la mediere se va întocmi un proces verbal care va fi depus la dosarul instanței. În aceste condiții, conform legii, cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca inadmisibilă.
La mediator se pot soluţiona o serie de conflicte. De exemplu, în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a exis­­- tenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legis­- laţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. De asemenea, şi în materia dreptului familiei.
La mediator se mai pot soluţiona litigiile privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate.
În domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură.
Litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă se pot încheia şi ele la mediator.
Şi atunci când vine vorba de bani, în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, mediatorul poate încheia un scandal între părţi.
Mediatorul poate interveni şi în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea pe­- nală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul ori dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.
Părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente.  În caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile arătate mai sus, instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă.
Potrivit legii, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
Aceste prevederi se aplică numai proceselor începute după data de 1 februarie 2013.

Recomandările redacției