licitatieanafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Juridic

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 280855

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Judecătoria ARAD

Bd. V. Milea nr. 2-4
Sala144
DOSAR NR. 6281/55/2014

 

 CITAŢIE


Julean Dan, cu ultimul domiciliu în Curtici, str. Ion Rusu Şirianu, nr. 3, este chemat în această instanţă, camera Sala144, în ziua de 30.09.2014, Completul C12-2014, ora 08:30, in calitate de Intimat, în proces cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARAD în calitate de Reclamant, plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de către una din părţi.

 

Cu deosebită consideraţie,

          

 

                        

Aurelian Roland Boiţ,                         

       ŞEF SERVICIU JURIDIC

 

 

 

Recomandările redacției