salarizareFondul maxim de salarii al instituţiilor şi unităţilor subordonate ori manageriate de Consiliul Judeţean se ridică la peste 125 de milioane de lei pe acest an. Din aceşti bani ar urma să fie retribuiţi mii de angajaţi, de pe diferite posturi. Dar din bugetul judeţului, CJA va acoperi o parte din cheltuielile de personal şi anume, circa 39 de milioane de lei, bani care ajung pentru salarizare şi cheltuieli cu contribuţii aferente, în mai multe instituţii, în frunte cu angajaţii proprii ai administraţiei.
CJA a făcut o situaţie ce cuprinde numărul maxim de posturi şi fondul de salarii pe acest an. „Nivelul ma­xim al cheltuielilor de personal, comunicat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad (…) este în sumă de 125.047 mii lei, conform Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice şi al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general“, se arată în referatul bugetului de venituri şi cheltuieli al CJA, pe 2014.
Astfel, din bugetul judeţului, de peste 282 de milioane de lei, 39 de milioane de lei vor ajunge anul acesta la salariaţii administraţiei şi a mai mul­tor instituţii. Cu personalul propriu, ceea ce înseamnă un număr total de maxim 221 de posturi, CJA va cheltui în decursul acestui an aproape 9,3 milioane de lei. Trebuie menţionat că, doar 176 de posturi sunt ocupate şi că, cel mai probabil instituţia va mai avea nevoie de personal anul acesta. Dar nu aici sunt cele mai mari cheltuieli de personal, ci la Direcţia Generală de Asistenţă Socială, unde în buzunarele celor 692 de angajaţi, din direcţie şi centre sociale ce aparţin de aceasta vor ajunge anul acesta, 15 milioane de lei. Cheltuielile cu salarizarea instituţiei din domeniul social sunt mai mari cu peste 1,4 milioane de lei ca anul trecut.
Zeci de milioane de lei pentru leafa a mii de angajaţi
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă unde lucrează 135 de persoane mai absoarbe peste 4,74 de milioane de lei, iar la Liceul Special „Sfânta Maria“, aproape 3,5 milioane de lei. Trebuie spus că, CJA a mai alocat fonduri consistente şi pentru cadrele didactice care şi-au câştigat în instanţă anumite drepturi.
Trecând la alte instituţii şi unităţi care au venituri proprii, dar la care Consiliul Judeţean face transferuri de fonduri în funcţie de necesităţi, atât pentru funcţionare, cât şi pentru dezvoltare, de departe, Spitalul Judeţean are cele mai mari cheltuieli de personal. Vorbim de 75,7 milioane de lei, pentru salarizarea personalului care ocupă 1.837 de posturi, câteva sute de alte posturi figurând ca vacante în lista CJA. Dacă în alte instituţii subordonate CJA, cheltuielile de personal sunt mai mari ca anul trecut, la Spita­lul Clinic Judeţean de Urgenţă, acestea sunt mai mici cu în jur de cinci milioane de lei. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor are rezervat pentru cheltuieli de personal un milion de lei, pentru 28 de postura, iar Direcţia de Pază 1,58 de miloane de lei, pentru 90 de angajaţi. Centrul Cultural Judeţean va cheltui cu personalul 825.000 de lei, iar Camera Agricolă, cea care ar urma să-şi schimbe titulatura, luând în calcul înfiinţarea unei alte instituţii cu acelaşi nume, 720.000 de lei, pentru 18 angajaţi.
Sandra Stoler

JUDETUL ARAD
SITUATIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
lei
UNITATEA TOTAL POSTURI POSTURI OCUPATE POSTURI VACANTE Propuneri  buget 2014 Nivel maxim al cheltuielilor de personal aprobat 2013 Plăţi cheltuieli de personal în luna decembrie 2013 Total plati 2013
Activitate proprie 221 176 45 9.296.000 7.126.000 568.644 7.113.161
Invatamant 419,94 414,44 5,5 13.954.000 12.021.000 987.847 11.798.497
Lic.Special Sfanta Maria 120,45 115,45 5 3.494.000 2.969.000 288.956 2.923.104
Centrul Sc.Educatie Incluziva Arad 136,25 135,75 0,5 4.741.000 4.230.000 320.150 4.176.059
CJRAE 51,5 51,5 0 1.802.000 1.419.000 111.701 1.349.046
Lic.Teh.Sava Brancovici Ineu 78,79 78,79 0 2.730.000 2.380.000 178.216 2.355.482
Sc.Gim.Varadia de Mures 17,25 17,25 0 593.000 490.000 44.261 485.987
Sc.Gim.Avram Iancu 9,9 9,9 366.000 334.000 25.960 309.942
Lic.Teh.Iuliu Moldovan 5,8 5,8 0 228.000 199.000 18.603 198.877
Biblioteca 36 30 6 960.000 815.000 67.150 798.997
DGASPC(808) 20Halmagiu 30Orhideea 858 692 166 15.000.000 13.581.000 1.115.333 13.562.490
TOTAL BUGET LOCAL 1534,94 1312,44 222,5 39.210.000 33.543.000 2.738.974 33.273.145
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor 30 28 2 1.086.000 756.000 52.813 752.699
Serviciul Public Jud. Salvamont Salvaspeo 8 1 7 80.000 38.000 2.897 31.258
Directia Publica de Paza Arad 91 90 1 1.580.000 1.505.000 123.400 1.473.822
Centrul Cultural Judetean Arad 32 28 4 825.000 708.000 56.656 679.133
Complexul Muzeal Arad 48 43 5 987.000 971.000 80.147 963.894
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad 2295 1837 458 75.706.000 80.857.000 6.850.654 80.463.760
Spitalul de Psihiatrie Capalnas 45 39 6 1.500.000 1.318.000 99.585 1.287.641
Spitalul de Psihiatrie Mocrea 111 77 34 2.744.000 2.700.000 231.220 2.641.867
UAMS Savarsin 28,25 19 9,25 609.000 442.000 37.059 440.049
Camera Agricola a Judetului Arad 18 18 0 720.000 843.000 171.445 835.549
TOTAL AUTOFINANTATE 2706,25 2180 526,25 85.837.000 90.138.000 7.705.876 89.569.672
TOTAL GENERAL 4241,19 3492,44 748,75 ######### 123.681.000 10.444.850 122.842.817
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD APROBAT
PREȘEDINTE
NICOLAE IOȚCU
SITUAȚIA
numărului maxim de personal (posturi) și a fondului de salarii aferent anului 2014
ANEXA NR.8
la HCJ nr. 8/30.01.2014
mii lei
Nr.ctr. Instituția Total posturi Nivel maxim al cheltuielilor de personal aprobat 2014
1 Consiliul Județean Arad 221,00 9.296
2 Liceul Special „Sfânta Maria” Arad 120,45 3.494
3 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad 136,25 4.741
4 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționala 51,50 1.802
5 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici „Ineu 78,79 2.730
6 Școala Gimnazială Vărădia de Mureș 17,25 593
7 Școala Gimnazială  „Avram Iancu”Arad 9,90 366
8 Liceul Tehnologic”Iuliu Moldovan” Arad 5,80 228
9 Biblioteca Județeana „A.D.Xenopol „Arad 36,00 960
10 Direcția Generală de Asistență Generală si Protecția Copilului 858,00 15.000
Total buget local 1.534,94 39.210
1 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad 30,00 1.086
2 Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Arad 8,00 80
3 Direcția Publică de Pază Arad 91,00 1.580
4 Centrul Cultural Județean Arad 32,00 825
5 Complexul Muzeal Arad 48,00 987
6 Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 2.295,00 75.706
7 Spitalul de Psihiatrie Mocrea 111,00 2.744
8 Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș 45,00 1.500
9 Unitatea de Asistență Medico-Socială Săvârșin 28,25 609
10 Camera Agricola  a Județului Arad 18,00 720
Total venituri proprii si transferuri 2.706,25 85.837
TOTAL GENERAL 4.241,19 125.047
DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU,
Gheorghina Ribovici Marioara Banciu
 

 

Recomandările redacției