Sute de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de servicii asistență socială, a căror cheltuieli vor fi suportate de Consiliul Județean (CJA).
CJA a iniţiat un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a peste 1,6 milioane de lei, pentru asigurarea drepturilor copiilor/ele­vilor/tinerilor cu cerinţe educa­ţionale speciale (CES) integraţi în învăţământul de masă arădean în anul 2016. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt copii ale căror nevoi speciale sunt educaţionale şi derivă, în principal din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective şi de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocro­tiţi din instituţii rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară.
Urmare a acestei hotărâri, Consiliul Judeţean Arad va asigura cheltuieli de asistenţă socială pentru 587 de elevii/copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă din cadrul a 25 de pri­mării. „Apreciem interesul Guvernului României pentru asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru toţi copiii cu cerinţe educaţio­nale speciale, sporind şansele pentru integrarea socială a acestora. Avem datoria de a oferi sprijin necondiţionat acestei categorii sociale, copii cu cerinţe educaţionale speciale”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedintele CJA.
Astfel, se va aloca primăriilor pe raza cărora există copii cu CES, suma de 1.627.381 lei lei, pentru asigurarea alocaţiei zilnice de hra­nă, a rechizitelor şcolare, a îmbră­cămintei şi a încălţămintei, cuan­- tumul acestor sume fiind egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în siste­mul de protecţie a copilului. Suma  în cauză este destinată acoperirii alocaţiei de hrană pentru perioada ianuarie-iunie 2016 din anul şcolar 2015-2016 şi septembrie-de­cembrie 2016 pentru anul şcolar 2016-2017. În ceea ce priveşte drepturile care se acordă o singură dată pe an, respectiv cele pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi re­chizite şcolare, din suma propusă urmează a fi achitate cele afe­rente anului şcolar 2015-2016.
Pe beneficiar, sumele variază între 498 de lei și 844 de lei, în cazul tinerilor.

Recomandările redacției