Pot fi accesați bani europeni pentru integrare, migrare și azil acordat cetățenilor. Instituțiile care lucrează în acest domeniu pot accesa finanțare.

O nouă linie de finanțare europeană se află la dispoziția acestora. Comisia Europeană, prin Direcția Generală Afaceri Interne și Migrație (DG HOME), a deschis o cerere de propuneri de proiecte a „Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare”.

Astfel, pot accesa finanțare entități publice și private, organizații internaționale, ONG-uri, autorități publice locale/regionale/naționale, instituții de tineret și instituții educaționale, servicii de ocupare, companii, IMM-uri etc. Termenul limită pentru depunerea propunerilor este de 30 ianuarie 2020.  Bugetul aflat la dispoziție este de 21.500.000 €, fiind acordată cofinanțare în procent de maxim 80%. Obiectivul general al programului este de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp pe deplin drepturile şi principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

„În perioada 2015-2016, la nivelul Europei s-a înregistrat un flux de migrație ridicat, Uniunea Europeană intervenind cu sprijin financiar și tehnic ce a fost acordat statelor membre. Această nouă linie de finanțare vine în completarea instrumentelor puse la dispoziție pentru o mai bună gestionare a provocărilor în domeniul azilului, al migrației și al frontierelor externe. Consider că avem datoria de a face cunoscute aceste oportunități de finanțare, astfel încât fondurile să fie accesate într-un procent cât mai mare de instituții și entități din România și din Arad”, a spus Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

 

 

Recomandările redacției