„Serialul“ politico-administrativ pentru putere şi funcţii de conducere având ca subiect principal Compania de Apă continuă în tribunal. Consiliul Judeţean a apelat la instanţă, după ce, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal, a respins cererea urgentă de aprobare a avizului favorabil pentru modificarea siste­mului de conducere al Companiei de Apă – din unitar, în dualist. Adică, pentru schimbarea directorilor operatorului. Pe când CJA a trecut la artileria grea, adică la instanţă, Prefectura Arad a atacat în contencios administrativ hotărârea adoptată de CJA în 22 decembrie, având ca scop schim­barea manageriatului operatorului de apă-canal. Ca atare, toată teva­tura se va întinde cel puţin câteva luni, adică în vremea campaniei electorale. Adrian Ţolea, preşedintele interimar al Consiliului Judeţean a ţinut o conferinţă de presă pentru a prezenta situaţia de fapt. „Aşa cum spuneam, noi am trimis o adresă către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal, prin care le-am cerut de urgenţă să ne emită avizul consultativ, având în vedere că votul re­prezentantului CJA era suficient pentru a se amite acest aviz consultativ favorabil. Am trimis vineri, în cinci februarie acea adresă şi ieri am primit răspuns negativ din partea ADI Apă-Canal. Ei nu doresc să emită avizul consultativ deşi, aşa cum am spus, articolele invocate de noi din statutul asociaţiei sunt foarteclare. Sunt două aliniate din articolul 20 care spun foarte clar că este suficient votul reprezentantului nostru pentru un aviz favorabil“, a spus Adrian Ţolea. Adrian Ţolea face referire la Mircea Rusu, reprezentant al CJA.
Ca urmare, s-a semnat cererea de chemare în judecată a ADI Apă-Canal, prin care se cere instanţei să constate că sunt îndeplinite condiţiile pentru schim­- barea sistemului de administrare la Compania de Apă – din sistem unitar, în sistem dualist. Instanţa ar urma să oblige pârâtul – ADI Apă – Canal, să emită avizul pentru modificarea actului constitutiv, în sensul schimbării sistemului de de ministrare. În caz de refuz, hotărârea instanţei ar putea suplini acest aviz neemis de ADI. Se va depune la Tribunalul Arad, secţia contencios-administrativ şi fiscal.
„Interesul este major pentru companie. Prefectura a atacat în data de 12 februarie, în contencios, hotărârea adoptată de CJA în 22 decembrie. Având în vedere că hotărârea Consiliului Judeţean a fost atacată în contencios, ni se solicită ca până la solicitarea cau­zei să suspendăm de drept, adică să nu producă efecte această ho­tărâre. Ca urmare, şedinţa din 22 februarie, în care urma să se întrunească Adunarea Gene­rală a Acţionarilor companiei pentru a vota conform mandatului special pe care l-au primit cei cinci consilieri judeţeni. Practic, această şedinţă nu se va mai putea ţine atâta timp cât în contencios a fost atacată hotărârea, adică până la soluţionarea ei“, a explicat Ţolea.
Prefectura – mutare decisivă
Vorbim de un proces în contencios ce poate dura maxim un an de zile, sau în cel mai bun caz jumătate. Atacul Prefecturii sal­vează de la destituire pe cei şapte directori ai Companiei de Apă – companie cu aproape 1.000 de angajaţi. Consiliul de administraţie al companiei – condus de Adrian Nedelciu, trimis în judecată pentru fapte de corupţie va rămâne la conducere. Adrian Ţolea a reamintit că, operatorul deru­lează masterplanul pe apă – canal, aflat într-un stadiu nesatisfăcător, iar compania gestionează fonduri de zeci de milioane de euro. Potrivit acestuia, există un risc ca fondurile de pe proiect să fie plătite din banii arădenilor, datorită managementului defectuos. Acesta a spus că, Prefectura comite un abuz, pentru că hotărârea CJA din 22 decembrie este una ce ţine de oportunitate, având în vedere că administraţia judeţeană este acţionar majoritar la Compania de Apă. S-a vorbit şi despre „indicaţiile“ de la partid, ce s-au dovedit a fi cu greutate. „Prefectura are singura atribuţie de a verifica legalitatea actelor, singurul atribut temeinic de atac şi şi-a depăşit competenţele. Dacă am început în 22 decembrie cu o luptă în care s-a putut vedea , un grup transpartinic. Eu am spus că au fost şi colegi de ai mei de la PNL convocaţi la partid pentru «indicaţi». Mi-am exprimat speranţa că vor vota în interesul arădenilor şi nu vor asculta «indicaţiile». Am constat că a fost o influenţă transpartinică pentru ca hotă­rârea să nu fie adoptată. Dar este bine că am obţinut votul majorităţii consilierilor judeţeni. S-a căutat blocarea demersului de schimbare al acestor oameni. Pentru ca tabloul să fie complet a intrat şi Prefectura pentru că grupul transpartinic acţionează până la capăt“, a subliniat Adrian Ţolea.
Decizia Prefecturii – una de aşteptat a fost luată „la mustaţă“. Potrivit preşedintelui interimar al CJA, măsura luată de Prefectură s-a făcut repede, pentru ca adunarea AGA să nu aibă loc luni, în 22 februarie, când consilierii desemnaţi ai CJA să pună în aplicare mandatul special. Acesta spune că ultima şansă pentru blocare era atacul Prefecturii.
Ţolea: CJA va câştiga
Adrian Ţolea este convins că, în procesul din contencios va câştiga şi AGA se va ţine, demersurile de schimbare a directorilor Companiei de Apă urmând să se concretizeze…într-un târziu. Însă, „serialul“ Compania de Apă – CJA – Primărie-Prefectură- partid va continua. „Văd că domnul prefect acţionează pentru inte­rese personale şi de grup la Compania de Apă. Este evident că este prieten şi are interese cu cei şapte directori. Domnul prefect nu acţionează în interesul arădenilor, ci în interese personale şi de grup“
Ţolea s-a abţinut de la apropuri, vizavi de faptul că, un membru de familie al prefectului lucrează la Compania de Apă – lucruri pe care acesta le-a numit „cunoscute“. „S-ar părea că are pe cineva din familia prefectului lucrează la Compania de Apă şi nu are rost să fiu întrebat de lucruri care sunt cunoscute. Eu nu fac referire la asta, ci la grup, la interesele pe care le are. Mă preocupă ca preţul apei să fie mai mic, acesta fiind mai mare din cauza salariilor directorilor“.
Adrian Ţolea a făcut declaraţii şi vizavi de dezvăluirile vicepreşedintelui Remus Guţu potrivit cărora, primarul Gheorghe Falcă  a fost cumpărat de directorul Companiei de Apă, Gheorghe Bănăţean, care pentru a-şi salva funcţia şi-a oferit susţinerea financiară pentru campanie: „Sunt convins că este responsabil pentru ceea ce declară şi poa­te să le probeze. Am spus că au fost convocaţi la partid şi consilieri judeţeni ai PNL. Nu vreau să comentez vizavi de discuţiile pe care le-ar fi avut domnul Falcă cu domnul Guţu. Cert este că am avut o confirmare că s-au făcut presiuni pentru ca acest proiect de hotărâre să nu fie votat, presiuni şi în AGA“.
Replica Companiei de Apă
Compania de Apă a răspuns în sfârşit, după ce, Gheorghe Bănăţean nu a putut fi contactat ieri la telefon. Mai jos, comunicatul operatorului, care face cel mai mult referire la declaraţiile făcute de Adrian Ţolea.
„Urmare a acuzaţiilor multiple şi tendenţioase aduse de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, pentru corecta informare a cetăţenilor, facem următoarele precizări:
S.C. Compania de Apă Arad S.A. nu se află în pericol de a pierde bani europeni. Încă din luna martie 2015, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul  Mediului împreună cu toţi bene­ficiarii proiectelor europene, inclusiv S.C. Compania de Apă Arad S.A., au evaluat riscul de depăşire a perioadei de implementare (ter­men iniţial 31.12.2015) şi în final, cu acordul Comisiei Europene s-au semnat acte adiţionale pentru extinderea de timp, pe de o parte pentru lucrări care se vor termina la data de 30.06.2016 şi fazarea unor lucrări în proiectul POIM (Programul Operaţional Infrastructura Mare) cu finalizare în 2020.
Preţul apei şi tariful la canalizare nu pot fi scăzute deoarece la baza fundamentării acestora stau prevederile Contractului de Finanţare (semnat cu Comisia   Europeană) şi a contractelor de împrumut (semnate cu băncile finanţatoare) pentru realizarea programelor din fondurile europene (SAMTID, ISPA, POS MEDIU şi POIM). În conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Apă şi Canal, orice propunere de diminuare a preţului la apă şi a tarifului la canalizare trebuie să fie însoţită de sursa de finanţare cu care se acoperă diferenţa de costuri, până la nivelul aprobat de ANRSC (autoritatea competentă). Concret, dacă Consiliul Judeţean vrea să reducă preţul, va trebui să acopere din surse proprii această diferenţă. Menţionăm că şi Consiliul Judeţean Arad alături de celelalte unităţi administrativ teritoriale (mu­nici­piu, oraşe şi comune) a aprobat şi semnat strategia de tarifare ca parte componentă în analiza cost-beneficiu, document care a stat la baza Contractului de Finanţare( POS Mediu, POIM).
În data de 12.02.2016  Prefectura Judeţului Arad a atacat în contencios administrativ (conform Lg. 554/ 2004 actualizată) Hotă­râ­rea Consiliului Judeţean  299/ 22.12.2015, care viza schimbarea formei de administrare a S.C. Compania de Apă Arad S.A. din sistem unitar în sistem dual, considerând-o nelegală – anulare act administrativ emis de autorităţi publice. În conformitate cu art. 3, alin. 3 din Legea 554/2004 actualizată, actul atacat este suspendat de drept pînă la soluţio­narea cauzei. Astfel, în şedinţa AGA convocată pentru data de 22 februarie 2016 nu se va discuta Hotărârea CJ 299/ 2015, obiectul şedinţei AGA fiind aprobarea bugetului  S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Conducerea S.C. Compania de Apă Arad S.A.“

Recomandările redacției