Achiziționarea de autobuze noi, pentru Compania de Transport nu a fost doar suspendată, ci mai mult, parte din autovehiculele companiei vor fi scoase din funcțiune și valorificate ca piese de schimb. Desigur, vorbim despre cele uzate.

Mai precis, administrația județeană vrea să treacă din domeniul public, în domeniul privat al județului, autobuze și un sistem tiketing electronic, ca să le scoată din funcțiune și să le poată valorifica. Un proiect de hotărâre în aces sens va fi supus votului aleșilor județeni, în ședința de la finele acestei săptămâni.

Consiliul Județean (CJA) a suspendat achiziționarea, în leasing de autobuze pentru Compania de Transport Public, întrucât Compania de Transport Public (CTP) nu va mai prelua cursele de transport în județ, pe care, initial administrația anunța că le va prelua. Multe curse vor fi preluate și operate de operatori privați.

Dacă de cumpărat autobuze nu se pune problema, cel puțin nu deocamdată, CJA vrea să valorifice unele din bunurile companiei de transport. Posibilitatea trecerii unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativteritoriale în domeniul privat al acesteia este legiferată prin Legea 287/2009.

Cei de la CJA au hotărât să scoată din uz autobuzele aflate într-un grad avansat de uzură tehnică și care au fost reparate de multe ori, pe cele cu durată de serviciu expirată și cu care s-a cheltuit mult cu întreținerea. S-a luat în calcul neconformitatea cerințelor normativelor în vigoare de clasificare.

Cât privește sistemul de ticketing electronic, acesta este compus din 40 de calculatoare de bord și 40 case de marcat DATA A100, depășite din punct de vedere tehnic și moral, case de marcat care nu mai corespund noilor norme emise de ANAF (n.a nu transmit electronic suma bonurilor fiscale, emise într-o zi, către serverele ANAF).

După ce vor fi trecute în domeniu privat, bunurile vor putea fi casate și valorificate.

Recomandările redacției