Casa Judeţeană de Pensii Arad anunţă modificări legislative valabile începând din această lună. Arădenii trebuie să ştie că au apărut modificări în sistemul de pensii, drepturile financiare urmând să crească uşor de la începutul acestui an. Valoarea punctului de pensie creşte cu 5%, aceasta ajungând la 871,1 lei.

Conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 340/2015, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016,  publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 19.12.2015, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

Astfel, potrivit legislaţiei, cota de contribuţie de asigurări sociale pe anul 2016 pentru condiţii normale de muncă este de 26,3%.

„Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 938 lei şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia, respectiv 13.405 lei“, se precizează într-un anunţ al Casei Judeţene de Pensii.

„Anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 938 lei, că începând cu data de 1 ianuarie 2016, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei, iar contribuţia minimă lunară este de 247 lei“, a susţinut Mihaela Vasil, director al Casei Judeţene de Pensii Arad.

Conducerea instituţiei mai face un apel la arădenii care au depus carnetele de muncă la CJP şi nu le-au ridicat, să se prezinte cu actele de identitate pentru ridicarea acestora.

Recomandările redacției