cjpCasa Judeţeană de Pensii Arad face precizări privind cazurile de suspendări de pensii, în cazul persoanelor care realizează venituri impozabile. Este vorba prevederi ale Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Se suspendă pensia pentru pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, precum şi pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, dacă pensionarul desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă, este funcţionar public, realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite prin Legea 571/2003, privind Codul fiscal. De asemenea, se suspendă pensia pentru pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, precum şi pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, dacă pensionarul realizează un venit brut pe an calendaristic mai mare sau egal cu suma de 8.892 lei, pentru anul 2013 – echivalentul a 741 lei pe lună- respectiv un venit mai mare sau egal cu suma de 9.192 lei, pentru anul 2014 – echivalentul a 766 lei pe lună, din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică.

Va fi suspendată şi pensia pentru pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, dacă pensionarul desfăşoară activitate cu contract de muncă cu timp parţial, al cărui durată depăşeşte jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă.  Şi în cazul soţului supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş se suspendă pensia, dacă pensionarul realizează venituri brute lunare mai mari decât 35% din câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv venituri brute mai mari decât 778 lei pe lună, pentru anul 2013, respectiv venituri brute mai mari decât 804 lei pe lună, pentru anul 2014.

Recomandările redacției