Clarificări legate de datele cu caracter personal în activitatea asociațiilor de proprietari

0
445

Datorită situațiilor recent apărute cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în asociațiile de proprietari, ULAL Arad dorește să clarifice regulile, care se aplică pentru utilizarea acestor date, dar și să reamintească faptul că legea care guvernează asociațiile de proprietari este Legea 196/2018.

Conform legislației  în  vigoare, există articole care vizează în mod expres afișarea numelor proprietarilor din cadrul asociației pe lista de cheltuieli.

„Lista de cheltuieli este un document oficial care se afișează pe spațiul privat al asociatiei, iar  nu public. Recomandarea noastră în ceea ce privește numirea proprietarilor în lista de cheltuieli este utilizarea numelui și a inițialei prenumelui proprietarului.

Cu privire la alte documente, care există în asociațiile de proprietari facem următoarea precizare: toate contractele oficiale, precum și contractele de muncă ale salariațiilor sau  membrilor asociației de proprietari trebuie ținute sub cheie, în arhiva asociatiei.

Acestea reprezintă documente, care conțin date cu caracter personal și care conțin mai multe elemente de identificare, documente la care trebuie, să aibă accces o singură persoană, desemnată. Nu reprezintă o încălcare a legii de protejare a datelor cu caracter personal acele notări, în care apare un singur element ale datelor cu caracter personal“, precizează Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad.

Ceea ce este interzis însă este ca asociația de proprietari să solicite și să dețină copii ale documentelor personale ale proprietarilor și membrilor asociației cum ar fi: Cartea de identitate, Pașaport, Contractul de Proprietate etc. Menționăm faptul că notarea proprietarilor dintr-o asociație de proprietari, atât în lista de cheltuieli cât și în alte notificări este obligatorie. Există multiple situații în care administratorii de condominii sau președinții au obligația de a face referire și de a numi în mod direct proprietarii în caz de neplată a cotelor de contribuție conform legii nr. 196/2018 art. 78 paragraful 1 si 2. În acestea se precizează: „ (1)  Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor și să înștiințeze președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe.

(2) Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier“.

În orice asociație de proprietari există obligații atât din partea administratorului de condominii cât și din partea proprietarilor conform art. 30 paragraf 1 si 2.

Art. 30. –

(1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat.

Un alt exemplu particular în care este necesară utilizarea datelor cu caracter personal ținând cont de egea nr. 196/2018 este redat în art. 33. Toate mențiunile scrise fac referire la proprietarul imobilului iar numele acestuia este utilizat în absolut toate tipurile de tranzacții sau hotărâri judecătorești/notariale în scopul efectuării actelor de înstrăinare a proprietății. Aceste excepții se regăsesc la paragrafele 1-10 ale art. 33.

Potrivit art. 49 care face referire la absolut toate regulile de organizare și gestionare a adunărilor generale în cadrul asociațiilor de proprietari, hotărârile luate în urma acestor adunări se afișează la avizierul asociației, sunt multiple cazurile în care se numesc în scris proprietarii imobilelor și membrii asociațiilor de proprietari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.