BoghiceviciClaudia Boghicevici este un parlamentar  care își pregătește  temele cu minuțiozitate. Și în această vacanță a colaborat cu o serie de organizații neguvernamentale, dar și cu instituții descentralizate. „Noile pro­puneri legislative, pe domeniul so­cial, le vom depune  pentru urmă­- toarea sesiune parlamentară. Până atunci le vom discuta la întâlnirea  de la Iași a grupurilor parlamen­tare reunite, care va avea loc pe 30 și 31 august”, a punctat Bo­ghi­cevici. De asemenea, o altă preocupare a democrat-liberalei este și aceea de găsire a unor soluții pentru forța de muncă tânără. Este vorba despre „paradoxul” tinerilor absolvenți care preferă șomajul unui prim loc de muncă.  Concluzie care  s-a desprins și din discuţiile cu directorii instituţiilor des­centralizate cu tangență în acest domeniu, dar şi cu cetăţeni şi func­ţio­nari. „Persoanele cu care am discu­tat sunt de părere că dacă indem­- nizaţia ar scădea treptat respectivii oameni ar fi stimulaţi să-şi caute de lucru mai devreme de expirarea perioadei de şomaj”, a spus aceasta. Fosta titulară a portofoliului Muncii și Protecției Sociale  este preocupată de găsirea unor so­luţii prin care dialogul între angajatori şi directorii de licee să fie unul foarte aplicat. Nu mai puțin important este ca și contactul dintre angajatori şi tineri să fie unul real, pentru că, regretabil, nu pare a fi interes în această direcţie, deşi există finanţare prin multiple programe.  Boghicevici și-a arătat disponibilitatea de a „oferi și a media asemenea întâlniri, la care să discutăm inclusiv despre măsurile pe care le ia Uniunea Europeană pentru accesibilitatea tinerilor pe piaţa muncii”.

Recomandările redacției