Consiliul Local al Municipiului Arad a fost convocat în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 18 februarie 2016, la orele 14,00, pentru a dezbate şi aproba sau respinge 19 proiecte de hotărâri, toate fiind iniţiative ale primarului. Şedinţa se va desfăşura în Sala Regele Ferdinand din Palatul Administrativ şi va fi publică. Pe lunga listă a ordinii de zi sunt înscrie 24 de puncte, cinci dintre acestea neavând nevoie de hotărâri de consiliu.
Iată despre ce vor dezbate şi ce vor vota consilierii municipali în joia acare urmează:
1) Prezentarea proiectului  „Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului – SESIL, din cadrul Programului RO 02 „Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor”,  promotor Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului, parteneri Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi  Asociaţia Centrul de Dezvoltare Arad.
2) Proiect de hotărâre nr. 334/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU) „Zonă logistică, industrie nepoluantă, comerţ/servicii, amenajare acces din DJ 682, Intravilan Municipiul Arad,  Zona Industrială Sud – DJ 682 Arad-Zădăreni, stânga, beneficiar S.C. Internaţional Alexander S.R.L.” – iniţiativa primarului.
3) Proiect de hotărâre nr. 360/2015 privind  atribuirea de denumire de stradă în municipiul
Arad – iniţiativa primarului.
4) Proiect de hotărâre nr. 33/2016 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2015 – iniţiativa primarului.
5) Proiect de hotărâre nr. 40/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 4/2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Arad care va funcţiona în anul şcolar 2016–2017 – iniţiativa primarului.
6) Proiect de hotărâre nr. 39/2016 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 18/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II – iniţiativa primarului.
7) Proiect de hotărâre nr. 30/2016 privind alipirea apartamentelor nr. 2/A, 2/B, 3, situate în Municipiul Arad, Bulevardul Decebal, nr. 22, parter – iniţiativa primarului.
8) Proiect de hotărâre nr. 34/2016 privind alipirea a două parcele de teren proprietatea Municipiului Arad, situate în strada Voinicilor, înscrise în CF nr. 331582 Arad şi 342074 Arad – iniţiativa primarului.
9) Proiect de hotărâre nr. 29/2016 privind rezilierea prin acordul părţilor a contractului de concesionare nr. 49/07.08.1997 – iniţiativa primarului.
10) Proiect de hotărâre nr. 38/2016 privind aprobarea Raportului pentru anul 2015, referitor la Activitatea Registrului Agricol – iniţiativa primarului.
11) Proiect de hotărâre nr. 37/2016 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere care stă la baza calculului contribuţiei persoanelor vârstnice în Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad pe anul 2016 şi a costului/beneficiar/an pentru anul 2015 – iniţiativa primarului.
12) Proiect de hotărâre nr. 22/2016 cu privire la modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Arad – iniţiativa primarului.
13) Proiect de hotărâre nr. 313/2015 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad – iniţiativa primarului.
14) Proiect de hotărâre nr. 23/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica de Stat Arad – iniţiativa primarului.
15) Proiect de hotărâre nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad – iniţiativa primarului.
16) Proiect de hotărâre nr. 42/2016 privind  constituirea comisiei de evaluare a  managementului  Filarmonicii de Stat Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2015 – iniţiativa primarului.
17) Proiect de hotărâre nr. 43/2016 privind  constituirea comisiei de evaluare a  managementului  Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2015 – iniţiativa primarului.
18) Proiect de hotărâre nr. 41/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţului Arad – iniţiativa primarului.
19) Proiect de hotărâre nr. 35/2016 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la  SC Compania de Apă Arad SA – iniţiativa primarului.
20) Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad.
21) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie 2016 – mai 2016.
22) Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2016 şi principalele activităţi programate pentru luna februarie 2016.
23) Notificări diverse, corespondenţă adresată Consiliului Local.
24) Interpelări, întrebări, petiţii, declaraţii politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

Recomandările redacției