Consiliului Naţional al Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii Arad informează Întreprinzătorii, de noile măsuri pe care Comisia Europeană le are în vedere pentru sectorul IMM-urilor.
CNIPMMR a anunţat lansarea unui top al celor mai împovărâtoare acte le­gislative, pe care CE vrea să le modifice, pentru a veni în sprijinul intreprinzători­lor. Printre acestea se numără: legislaţia privind piaţa forţei de muncă, le­gislaţia în domeniul taxei pe valoarea adaugată, pachetul privind siguranţa generală a produselor şi supravegherea pieţei, recunoaşterea calificărilor profesionale, legislaţia – cadru privind deşeurile, aparatura de înregistrare în transportul rutier şi procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
Concluziile topului 10 sunt publicate ca parte a aportului Comisiei Consiliul European. Exemple de scutiri şi de regi­muri mai uşoare pentru IMM-uri propuse de Comisii şi adoptate de legiuitorul UE sunt furnizate, de ase­menea, în comunicarea intitulată „Reglementarea inteli­gentă – răspuns la ne­voile IMM-urilor” şi în documentul de lucru care o însoţeşte. De asemenea, sunt consemnate progresele înregistrate în legislaţia relevantă pentru IMM-uri şi se explică modul în care, propunerile Comisiei de simplificare sau de reducere a sarcinilor apăsătoare sunt urmărite de alte instituţii şi de statele membre. Reţeaua reprezentantilor IMM-urilor va urmări rezultatele clasamentului si va face din reducerea sarcinii administrative o prioritate, anunţă repre­zentanţii CNIPMMR.

Recomandările redacției