La Senat se află în dezbatere o inițiativă legislativă care propune o serie de măsuri care vin în sprijinul celor care sunt afectați de consecințele economice ale pandemiei, precum cele care și-au pierdut locul de muncă sau care sunt supuse riscului de a-l pierde. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în diferite situații, reglementate de Codul muncii Ia art. 52. Având în vedere situatia există în această perioadă și recomandările autoritătilor de a limita răspândirea virusului, precum și decretarea starii de urgență mulți angajatori au constatat ca nu au text legal care să le permită reducerea activității pentru ca în această perioadă angajații Ior să fie protejați. Pentru o astfel de perioadă se propune acordarea unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător Iocului de muncă ocupat, pe toată durata mentinerii stării de asediu sau a stării de urgență, după caz. Initiative legislativă se adresează și șomeriior care beneficiază deja de indemnizație de șomaj, perioada de acordare prelungindu-se cu 3 luni de la data pâna Ia care a fost stabilit dreptul respectiv.Inițiativa mai prevede ca pe durata întreruperii temporare a activității pentru astfel de perioade saiariații care beneficiază de indemnizația de minim 75% din salariului de bază corespunzator Iocului de muncă ocupat, sunt scutiti de Ia plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate, fără a fi afectată calitatea de asigurat a acestora. Totodată, se prevede că sumele reprezentând indemnizațiile de care beneficiaza salariații în condițiile arătate mai sus nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, pentru o perioadă de cel mult 3 Iuni în anul 2020. Inițiatorii spun în expunerea de motivă că prin aceste modificări se dorește acordarea sprijinului angajatorilor astfel însât să fie prevenită creșterea numărului șomerilor și va contribui la protecția socială pentru angajati, angajatori si familiile acestora, din sectoarele economice a căror activitate este afectată în perioada stării de urgență, scrie dcbusiness

Recomandările redacției