Colegiul Prefectural a fost convocat pentru data de luni, la ora 11.30, în Sala de şedinţă a DGFP Arad, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se regăseşte informarea privind realizarea veni­turilor bugetului general consolidat în primul semestru al anului 2013 şi plan de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor la bugetul general consolidate dar şi informarea privind infracţiunile comise în mediul şcolar preuniversitar în anul şcolar 2012-2013.
Tot pe ordinea de zi a fost inclusă şi informarea privind activitatea de control în creşe, grădiniţe, unităţi de învăţământ şi şcoli cu program de internat, semiinternat sau after school având ca tematică verificarea respectării normelor de igienico- sanitare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi cele privind protecţia consumatorilor.

Recomandările redacției