cjpcComisariatul Judeţean pentru Protecţia  Consumatorilor  Arad a   desfăşurat în trimestrul al II-lea o acţiune tematică de control privind calitatea, modul de comercializare şi etichetare a produselor din carne. „S-a urmărit în special  modul în care operatorii economici respectă prevederile legale privind modul de  informare a consumatorilor prin înscrierea elementelor de identificare şi caracterizare, calitatea produselor, condiţiile de depozitare şi expu­nere la comercializare, precum  şi modul de afişare al preţurilor. Au fost verificaţi 76 operatori economici ce îşi desfăşoară activita­tea pe raza municipiului  şi jude- țului Arad”, a declarat Gheorghe Iancu, comisarul şef adjunct al CJPC Arad. Comisarii au constatat deficienţe la 61 de firme, din cele 1.492 kilograme de produse controlate au fost găsite diverse nereguli la 233 de kilograme. „Au fost depistate mo­dificări organoleptice şi produse neconforme identificate prin pre­levări de probe şi analize de laborator. Alte nereguli au constat în lipsa de informaţii complete  pri­vind elementele de identificare şi caracterizare; nerespectarea condiţiilor de expunere la comercializare şi neafişarea preţului într-o formă clară, neechivocă şi uşor de citit. Pentru nerespectarea pre­vederilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor au fost apli­cate 61 sancţiuni contraven­ţionale în sumă de 337.000 lei”, a ţinut să precizeze Iancu.

Recomandările redacției