Comisarii arădeni de la Protecţia Consumatorilor desfăşoară, până în luna martie, o acţiune tematică de control, cu privire la respectarea prevederilor legale de către admi­nistratorii patinoarelor. Acţiunea a început la 21 ianuarie, pe raza municipiului fiind verificat patinoarul aflat în administrarea Primăriei. Asta, în condiţiile în care patinoarul cu pricina nu a fost prea multă vreme deschis.  „În cadrul acţiunii de supraveghere s-au verificat aspecte privind legalitatea func­ţionării, modul de afişare a fir­-mei şi a orarului de funcţionare; dacă patinoarul dispune de spaţiile corespunzătoare pentru ca activităţile să se desfăşoare fără riscul accidentărilor mecanice, electrice sau de altă natură;  dacă consumatorii sunt informaţi complet,  corect şi precis cu privre la serviciile oferite, închirieri echi­pamente, comercializarea diferi­telor produse, ascuţit patine, pre­- cum şi cu privire la tarifele şi preţurile practicate şi dacă aces­te informaţii sunt afişate la loc vizibil, uşor lizibil şi într-o formă neechivocă”, susţine Gheorghe Iancu, comisarul şef adjunct al CJPC Arad.
De menţionat că în urma controlului nu au fost descoperite abateri. „Cei care beneficiază de aceste servicii şi constată nereguli pri­vind protecţia consumatorilor se pot adresa cu încredere instituţiei noastre”, a încheiat Iancu.

Recomandările redacției