gardaPotrivit unui raport al Gărzii Financiare Arad prezentat în cadrul Colegiului Prefectural, în primele cinci luni ale anului au fost descoperite prejudicii de 7.152.731 lei, drept pentru care au fost întocmite 12 sesizări penale. Asta, în condiţiile în care, numărul controalelor efectuate a fost de 1.596, prilej cu care au fost aplicate şi 56 de amenzi, în va­loare de 355.900 lei. Autorii raportulului mai susţin că valoarea sumelor confiscate se ridică la 2.242.364 de lei, în timp ce valoarea bunurilor confiscate a fost de 76.450 lei. De asemenea, 13 agenţi economici s-au ales cu activitatea suspendată, pentru că au încălcat legea.
De menţionat că activitatea de supraveghere a traficului prin punctele de trecere a frontierei a constat în monitorizarea a 19.312 transporturi, la Nădlac fiind sigilate 15.779 transporturi. De asemenea, au fost desigilate 2.362 trans­porturi. „Verificările curente, desfăşurate în perioada raportată au fost orien­- tate, în principal, pe următoarele direcţii de acţiune: combaterea comer­ţului ilicit cu produse accizabile, în sensul continuării verificărilor în do­meniul produselor accizabile, deopo­trivă alcool şi băuturi alcoolice, ule­- iuri minerale, tutun şi ţigarete; descurajarea evaziunii fiscale din domeniul comerţului cu produse agroali­- mentare, în special a celor de panificaţie dar şi a legumelor şi fructelor; controlul respectării prevederilor OUG nr. 28/1999 republicata, privind obli­gaţia dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în domeniul comerţului cu amănuntul”, se arată în raportul prezentat de Sorin Cirţi, comisarul-şef al Gărzii Financiare Arad.
Majoritatea comisarilor se ocupă cu monitorizarea vămilor
Reprezentanţii Găzii mai susţin că o parte importantă din personal a fost alocată colaborării cu alte instituţii, Parchet, Poliţie, fiind efectuate verificări cu un grad ridicat de complexitate. „Încălca­rea legislaţiei cu privire la produce­rea şi comercializarea produselor acciza­bile a condus la măsuri pentru suspendarea activităţii, conform art. 220 din Codul de procedura fiscală, într-un număr de trei cazuri, iar pentru neres­pectarea prevederilor OUG 28/1999 republicată, respectiv pentru nedo­ta­rea sau neutilizarea de către agenţii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale, în zece cazuri s-a dispus suspendarea activităţii. În această perioadă, Garda Financiară a soluţionat şase lucrări la solicitarea Parchetului, şapte lucrări la solici­tarea DNA şi 34 lucrări la solicitarea organelor de poliţie. Totodată, este de menţionat faptul că importante cantităţi de marfă au fost puse la dispoziţia organelor fiscale în vederea instituirii sechestrului asigurator şi executării lor în contul obligaţiilor fiscale. Activitatea secţiei a fost orientată cu precădere, în limitele efec­- tivului avut la dispoziţie, în direcţia depistării şi instrumentării faptelor de natura penală, astfel că valoarea prejudiciilor stabilite prezintă ten­dinţa crescătoare. Alocarea majorităţii resurselor umane spre activitatea de monitorizare a tranzacţiilor intracomunitare, a impus o restrângere a acţiunilor de control operative fina­lizate prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale, ceea ce a condus implicit la diminuarea sumelor atrase la bugetul de stat din această sursă”, se mai arată în raport.

Recomandările redacției