Se caută constructori pentru reabilitarea rețelei de canalizare, dar și pentru alte obiective ce vizează stația de epurare din municipiu. Investițiile vor fi de amploare fiind estimate potrivit documentațiilor tehnico-economice la peste 11, 65 milioane de lei. Anunțul de licitație a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, în cursul acestei luni.
Prin licitație, Compania de Apă caută să atribuie „Reabilitare rețea de canalizare în municipiul Arad și facilitate tratare nămol cu var la stația de epurare Arad”.
Contractul cuprinde toate construcțiile și instalațiile necesare pentru reabilitarea canalizării menajere din zona Bulevardul Revoluției și Calea Aurel Vlaicu. Amplasamentul obiectivului se va afla situat în zona centrală de la Podgoria până la Teatrul „Ioan Slavici”, Cartier Vlaicu – Calea Aurel Vlaicu, de la linia de cale fe­rată Arad-Nădlac, din zona străzii Făt-Frumos, până la Calea Victoriei, respectiv din zona străzii 6 Vânători, până la Piața Gării. Va­loarea contractului a fost determinată conform devizului general la 11,655,519.43 de lei. Ofertanții nu pot cere mai mult decât a estimat operatorul în proiect. Valoa­rea estimată nu poate fi depașită de ofertanți în ofertele financiare depuse, depășirea constituind motiv de excludere.
Cât privește condițiile de participare acestea sunt: situația personală a operatorilor econo­mici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.
Ofertanții pot veni cu oferte până pe data de 15 iunie. Finan­țarea investițiilor se va face prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, drept urmare, valoarea proiectului neputând fi depășită.

Recomandările redacției